Skip to content

ALBSIG INVEST - SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE E SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-18 09:54:36
JSON

NIPT: L92208025J
Administrator: Elton Korbi
Objekti i Veprimtarisë: Mbledhja dhe investimi i fondeve të pensioneve, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 10197/2009 "Për fondet e pensionit vullnetar", si dhe në përputhje me parimin e shpërndarjes së riskut (diversifikim), për ofrimin e përfitimeve të pënsionit për personat që bashkohen në fondin e pensionit. Shoqëria, do të ketë edhe funksionin e kryerjes së pagesave të pensionit" dhe Themelimi dhe/ose administrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive, që ushtrohet në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 10198, date 10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive", akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, ligjit nr.9879, date 21.02.2008, "Për titujt", si dhe të çdo parashikimi të përcaktuar në legjislacionin në fuqi, të lidhur me emetimin dhe shitjen e kuotave dhe të aksioneve dhe shlyerjen e kuotave, administrimin e aseteve të sipërmarrjes së investimeve kolektive, marketimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe shitjen e kuotave në fondet e investimit ose të aksioneve në shoqërite e investimit, kryerjen e detyrave administrative, që përcaktohen në ligj dhe në akte nënligjore të tjera. Për arritjen e këtij qëllimi, shoqëria ka të drejtë të bashkëpunojë me persona juridikë dhe fizikë brenda dhe jashtë vendit të cilët kanë të njëjtin qëllim.
Emërtime të tjera Tregtare: Albsig Invest
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 04.10.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 32 000 000,00
Numri i pjesëve: 32 000
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: Albsig Jetë, shoqëri aksionare, me NIPT L92019017V, themeluar më 02.08.2019 me zyrë qëndrore Tiranë Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001. (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Dritan Kastrati; Elvis Beqiri; Elton Korbi; Admir Ramadani; Irfan Lami
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Barrikadave, Albsig HQ,1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.12.2019
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani