Skip to content

Asia Progetti Srl- Filiali Shqipëri
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-18 09:54:36
JSON

NIPT: L92209007Q
Administrator: Marco Zambetti
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimet teknike profesionale në lidhje me impiantet e ngrohjes, telengrohjes dhe burime të rinovueshme të cfarëdo lloji, ajrit të kondicionuar, klimatizimit dhe ventilimit, të shpërndarjes së ujit dhe gazit për prodhimin e energjisë dhe nxehtësisë, duke vepruar edhe në sektorin e shërbimeve energjitike sic janë përcaktuar nga ligjet, vendimet dhe rregulloret në fuqi dhe s.m.i., të bashkëprodhimit, kundër rënies së zjarrit, ajrit të komprimuar, impiantet elektromjekësore, higjenike dhe hidrosanitare, kuzhina dhe lavanderi me gaz, dhe të impianteve të përpunimit të ujërave, të mbeturinave dhe lumenjve, dhe impiante elektrike, si në fushën civile ashtu dhe në atë industriale, si dhe shërbime në lidhje me strukturat dhe infrastrukturat, vepra të arkitektures dhe inxhinierise dhe më në përgjithësi, shërbimet ndaj të tretëve karakteristikë të shoqërive të inxhinierisë.
Emërtime të tjera Tregtare: Asia Progetti Srl- Filiali Shqipëri
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 09.10.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: ASIA PROGETTI S.R.L, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar më 22.09.1997, e regjistruar në Regjistrin e shoqërisë së Torinos/Itali me numër fiskal 07392730011, me seli qëndrore në Roletto (TO) Via Torino nr.4 dhe me përfaqësues ligjor Stefano Fucci. (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "George W.Bush" , Nd.29, H 1, Ap Nr.7 Cod.Postal. 1017

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.12.2019
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani