Skip to content

TRILOGICA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-18 09:54:36
JSON

NIPT: L92215028A
Administrator: Giovanni Vito Nitti Putignano
Objekti i Veprimtarisë: LOGJISTIKË TË NDERMARRJES DHE MENAXHIM TE STRUKTURAVE TE LIDHJES TE TRANZITIT; MENAXHIMI I TERMINALEVE DHE PLATFORMAVE TË KONTENIERËVE; HEKURRUDHORE; PORTUALE DHE AEROPORTUALE PËR VETE DHE TË TRETË; PËR LLOGARI TËTË TRETËVE; ME MJETE VETJAKE DHE TËTË TRETËVE; REALIZIMI; USHTRIMI DHE KOORDINIMI I SHËRBIMEVE TË LIDHURA DIREKT ME LOGJISTIKËN TË APLIKUAR NË TRANSPORT DHE TË LËVIZJES SË MALLRAVE; PUNË HAMALLI; MENAXHIM MAGAZINASH DHE RUAJTJE MALLRASH; MENAXHIM SHËRBIMESH NË OPERAZIONE IMBARKIMI; ZBARKIMI, TRASBORD, DEPOZITË DHE LËVIZJE NË PËRGJITHËSI TË KRYER ME NDIHMËN E MJETEVE MEKANIKE OSE TË NDRYSHME; NGARKIM DHE SHKARKIM MALLRASH NË PËRGJITHËSI: MENAXHIM VETJAK DHE PËR LLOGARI TËTË TRETËVE TË ZONAVE TË PAJISURA PËR MAGAZINIMIN E MALLRAVE DHE IMBALLAZHIMIN E TYRE PËR DËRGIM; DËRGIM DHE TRANSPORT TË PAKOVE TË LLOJEVE TË NDRYSHME; SI EDHE TË MALLRAVE; KRYERJEN E VEPRIMEVE DOGANORE NË LIDHJE ME TO; MAGAZINIMIN; RUAJTJEN DHE DORËZIMIN DIREKT DHE NËPRMJET TË TRETËVE TË MALLRAVE; NDËRTIMIN; MIRËMBAJTJEN E ZAKONSHME DHE TË JASHTËZAKONSHME; RESTAURIMIN DHE RIPARIMIN RUAJTËS; RINSTRUKTURIMIN NDËRTIMOR TË NDËRTESAVE CIVILE; INDUSTRIALE DHE TË MONUMENTEVE; PËRFSHIRË PUNIMET E INSTALIMIT DHE MIRËMBAJTJES TË IMPIANTEVE ELEKTRONIKE; ELEKTRIKE; CIVILE; HIDRAULIKE; HIDROTERMIKE; ASHENSORË DHE NGARKUES PESHASH, PUNIME PRODHIMI DHE VENDOSJE KASASH SHËRBIME LËVIZJESH TË TOKËS DHE GËRMIME: PUNIME DHE LIDHJE PJESËSH NË KUADËR TË SEKTORIT TË PRODHIMIT. SHOQËRIA MUND TË KRYEJË TË GJITHA VEPRIMET TË PATUNDSHME; TË TUNDSHME DHE TREGTARE TË NEVOJSHME PËR ARRITJEN E QËLLIMIT TË SHOQËRISË; PËRFSHIRË KËTU EDHE ATO BANKARE; MUND TË MARRË GJITHASHTU PËRSIPËR; DREJTPËRSËDREJTI OSE INDIREKT PJESËMARRJE NË BIZNES; KUOTA, PJESËMARRJE NË SHOQËRI TË TJERA OSE SIPËRMARRJE, TË THEMELUARA OSE NË PROCES THEMELIMI; BLERJE DEGËSH NDËRMARRJESH QË KANË OBJEKT TË NJËJTË; TË PËRAFËRT OSE TË LIDHUR ME KËTË, MUND TË MARRË KREDI DHE FINANCIME DHE TË JAPË GARANCI TË PATUNDSHME E TË TUNDSHME, REALE OSE PERSONALE; PËRFSHIRË EDHE GARANCI BANKARE; ME GARANCI OBLIGACIONESH TE VETAT OSE TË SHOQËRISË NË TË CILËN ZOTERON DIREKT OSE INDIREKT BIZNESE OSE PJESËMARRJE QË JANË NËN KONTROLL TË PËRBASHKËT, POR JO NË QASJE ME PUBLIKUN.
Emërtime të tjera Tregtare: TRILOGICA
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 15.10.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 22 500,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: "TRILOGICA Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" me siglen "TRILOGICA S.r.l." regjistruar në Regjistrin e Sipërmarrjeve(Itali),me adresë të selisë së shoqërisë në Corso Tripoli nr. 124. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga" Dëshmoret e 4 Shkurtit", Pallati Nr. 68, Hyrja 10, Kati 4, Apartamenti 15

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.12.2019
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit te Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani