Skip to content

De Mare Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-09 10:30:15
JSON

NIPT: L92218025N
Administrator: Fausto De Mare
Objekti i Veprimtarisë: Punimet e ndërtimit dhe administrimit të punimeve dhe impianteve të inxhinierisë natyraliste, për parandalimin dhe zvogëlimin e ndotjes së matricave mjedisore, në përputhje me direktivat europiane, ligjet dhe rregulloret dhe normativave dhe parashikimeve kombëtare dhe të shteteve jo të BE-së, në lidhje me të cilat shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë studimin, analizën, konsulencën, planifikimin, studimet e besueshmërisë dhe drejtimin teknik dhe testimin, ndërtimin dhe menaxhimin e impianteve për llogari të veten dhe të palëve të treta, private dhe publike, për ruajtjen dhe trajtimin e mbetjeve inerte urbane dhe punime jo të rrezikshme, të rrezikshme dhe të lidhura me to, implante për trajtimin e rrjedhjeve dhe biogazes, impiant të shkatërrimit termik dhe impianteve të rivleresimit termik të mbeturinave, landfilleve, bonifikime, rivendosje dhe rehabilitimin e mjedisit, analizën, karakterizimin dhe certifikimin e tokës, ujit dhe mbeturinave, ajrit, analiza, karakterizimi, klasifikimi dhe certifikimi i mbeturinave, grumbullimi, përzgjedhja, ambalazhimi, transporti i mbeturinave të çdo lloji, trajtimi, shndërrimi, ripërdorimi termo-energjik dhe biologjik, depozitimi në depo të autorizuara, ndërmjetësimi dhe tregtimi i mbeturinave pa mbajtjen e mbeturinave; ndërmjetësimin dhe tregtimin e dengjeve të drurit, të produkteve të karburantit gjithashtu të ricikluara dhe/ose që vijnë nga përpunimi, trajtimi dhe përmirësimi i mbeturinave të destinuara për djegie termike për prodhimin e energjisë termike dhe elektrike; ndërmjetësimi dhe tregtia e produkteve, masave për përzgjedhjen, rikuperimi dhe trajtimi i mbeturinave, etj sipas statutit.
Emërtime të tjera Tregtare: De Mare Albania
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 18.10.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 410 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: DE MARE S.R.L, nje shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me kod fiskal dhe nr regjistrimi 0172490769, themeluar më 02.01.2009 dhe qe funksionon sipas ligjeve tw Republikes se Italise me seli qëndrore në Moliterno (PZ), në Via Mario Pagano, nr.1 (Sipas Dhomes se Tregtise, Industrise, Artizanatit dhe Bujqesise ne Basilicata)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: * Kapitali i shoqërisë është 100.000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 04.09.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Ndërtesa Nr.1, Hyrja 11, Ap. Nr.3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik i regjistrit tregtar 08.09.2020
Statuti i Shoqerise
Certifikata e regjistrimit te shoqerise se huaj
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -283 526,00
Punuar Nga : A.Lala