Skip to content

SCIENTIA S.R.L.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-18 09:54:36
JSON

NIPT: L92218030D
Administrator: Mirco Paolini
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimin e shërbimeve për zhvillimin e aktiviteteve teknike dhe shkencore në sektorin e ndërtimeve civile dhe industriale Në fushën e sa më lartpërmendur shoqëria mund të ofrojë shërbime asistencë në lidhje me menaxhimin e kontratave të sipërmarrjes; në projektimin, menaxhimin e punimeve, ndërtimin dhe kolaudimin të veprave dhe sistemeve të cdo natyre; në përgatitjen e sistemeve të cilësive të ndërmarrjes; në menaxhimin e projekteve të rikthimit dhe fakteve mjedisore: Në financimin e projekteve, edhe të veprave të pa projektuara. Shoqëria mund të ofrojë furnizim të shërbimeve energjetike, apo të masave të kursimit të energjisë dhe/apo përmirësimin e efikasitetit të energjisë dhe/ose instalimin e sistemeve nga burimet energjike të rinovueshme në instalimet apo në vende të klientëve me pagesë bazë, pjesërisht apo e kërkuar për përmirësimin e efikasitetit të energjisë së siguruar dhe mbi arritjen e kritereve të tjera të rendimenteve të përcaktuara. Zhvillimi i aktivitetit të kërkimit në përgjithësi si edhe përgatitjen e kurseve dhe publikimeve për shpërndarjen dhe aplikimin e njohjeve shkencore, teknologjike, drejtuese dhe organizative të sektorëve të interesit të vetë. Gjithashtu, shoqëria mund të kryejë punime ndërtimi dhe punime gërmimi; punime të restaurimit; vepra të posacme në beton arme; impiante teknologjike dhe të posacme: ndërtime dhe shtrime të rrugëve ; punime hekurudhore dhe aeroportuale; punime hidraulike; punime detare dhe portuale; diga; galeri: sisteme për shpërndarjen dhe prodhimin e energjisë: struktura metalike. Me qëllimin e vetëm të arritjes së objektit të shoqërisë dhe në mënyrë që ky aktivitet të mos jetë mbizotërues, shoqëria mund të ndërmarrë dhe japë agjensi, komisione, përfaqësi dhe mandate; si edhe të kryejë cfarëdolloj operacioni tregtar, financiar, pasurite e luajtshme dhe të paluajtshme të dobishme apo të nevojshme, mjafton që të mos jetë në drejtim të publikut. Gjithashtu shoqëria mund të ndërmarrë pjesëmarrje në shoqëri të tjera ose ente me qëllimin e thjeshtë të investimit dhe jo të grumbullimit dhe në përputhje me legjislacionin në këtë fushë. Eshte përjashtuar shprehimisht aktiviteti i statutit lëshimi i garancive, si në interesin e shoqërive pjesëmarrëse por në favor të të tretëve, aty ku ky aktivitet nuk ka karakter dhe nuk është krijuar me rrugë ngushtësisht instrumentale në arritjen e objektiti të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: SCIENTIA S.R.L.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 18.10.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 220 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: SCIENTIA S.R.L., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar , themeluar më 05.12.2008, në Itali ,me kod fiskal 03771390402, me seli qëndrore në Forli’(FC), Viale Giacomo Matteoti nr.76/Itali dhe seli dytësore sekondare në Maqedoninë Veriore. (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Sheshi Skënderbej, Pallati i Kulturës, 1000, pranë "Camera di Commercio Italiana in Albania"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.12.2019
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani