Skip to content

SHOQERIA RAJONALE ALFA PHARMA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-25 11:18:32
JSON

NIPT: L92320016E
Administrator: Artan Selimi
Objekti i Veprimtarisë: Të kryejë veprimtari promovuese dhe marketingu në lidhje me fushën e veprimtarisë së Shoqërisë, e cila është: të importojë, eksportojë, blejë, shesë, licensojë, tregtojë, shpërndajë në emrin e tij dhe për llogarinë e tij, ose si përfaqësues shitjesh ose tregtar komisioni, produktet farmaceutike dhe produktet dhe shërbimet e ngjashme, të shërbejë si shoqëri holding për subjektet që importojnë, eksportojnë, blejnë, shesin, licensojnë, bëjnë tregti, shpërndajnë dhe mirëmbajnë produkte farmaceutike dhe produkte dhe shërbime që lidhen me to, të themelojë, të marrë pjesë në, të kryejë menaxhimin dhe të marrë ndonje interes tjetër financiar në shoqëri dhe/ose ndërmarrje të tjera, të ofrojë shërbime administrative, teknike, financiare, ekonomike, konsulencë ose menaxheriale për shoqëri dhe/ose ndërmarrje të tjera, të blejë, të disponojë, të administrojë dhe përdorë prona të paluajtshme dhe personale, përfshirëpatentat, markat, licensat, lejet dhe të drejtat e tjera të pronësisë industriale, të kryejë shërbime këshillimi dhe menaxhimi(të përkohshme), të kryejë secilin dhe të gjitha aktet industriale, tregtare ose financiare, të marrë dhe/ose të japë para hua, të japë siguri ose të garanci ose të garantojë ndryshe performancë së bashku dhe vec e vec në emër të të tjerëve dhe të realizojë dhe kryejë të gjitha aktivitetet e tjera që lidhen drejtpërdrejtë dhe indirekt me objektet e lartpërmendura, e gjithë kjo në kuptimin më të gjerë të termave.
Emërtime të tjera Tregtare: SHOQERIA RAJONALE ALFA PHARMA
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 20.11.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 25 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: Alfa Pharma GmbH, shoqëri e së drejtës gjermane, themeluar më 08.05.2018, me seli qëndrore në Heppenheim/Gjermani dhe me përfaqësues ligjor Ilias Mohammed. (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr. '' Maliq Muço '', Pall. 46, shk. 1, Ap. 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.01.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani