Skip to content

Ambienthesis s.p.a
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-25 11:18:32
JSON

NIPT: L92321039B
Administrator: GIOVANNI BOZZETTI
Objekti i Veprimtarisë: Grumbullimin, transportin, depozitimin dhe vënien në rezervë, magazinimin, ndërmjetësimin në bazë të normativës në fuqi në fushën e mbetjeve, trajtimin, shkatërrimin dhe rekuperimin e mbetjeve urbane dhe mbetjeve speciale të* rrezikshme dhe jo të rrezikshme që vijnë nga shërbimi publik ose privat, nga aktivitete bujqësore dhe agro-industriale, nga prishje ndërtesash, ndërtime dhe gërmime, nga përpunime industriale dhe zejtarë, nga aktivitete tregtare, nga sektori i shëndetësisë, nga bonifikimet mjedisore, si edhe mbetje që vijnë nga aktiviteti i trajtimit, shkatërrimit dhe rekuperimit të vetë mbetjeve, të mbetjeve me prejardhje nga zonat e gjelbërta dhe varrezat, të mbetjeve radioaktive. Shoqëria mund të tregtoje nënprodukte dhe/ose mbetje të ndryshme. Me trajtim, shkatërrim dhe rekuperim nënkuptohet, thjesht si shembull por jo shterues, operacioni për stabilizimin, inertizimin, përzjerjen, seleksionimin/kontrollin, përshtatjen volumetrike, larjen, trajtimin kimik-fizik, trajtimin aerobik/anaerobik të finalizuar edhe për prodhimin e përbërjeve dhe për prodhimin dhe rekuperimin energjitik të biogazit, të likuideve dhe të materialeve të ngurta, djegjen në tokë dhe në det të finalizuar edhe për prodhimin dhe rekuperimin e lëndës dhe/ose të energjisë, depozitimin e përhershëm mbi tokë ose në tokë edhe me prodhimin dhe rekuperimin energjitik të biogazit, rigjenerimin dhe rekuperimin, ripërdorimin, riciklimin si edhe shtrirjen mbi 2tokë në përfitim të bujqësisë dhe të ekologjisë. Me trajtim, rekuperim, ripërdorim, riciklim dhe shkatërrim të të gjitha tipologjive të mbetjeve të individualizuara nga legjislacioni kombëtar dhe europian. Shoqëria mund të bëjë aktivitete projektimi, ndërtimi, nisje, drejtimi, administrimi dhe mirëmbajtje, si për llogari të vet ashtu edhe për llogari të të tretëve, të impianteve teknologjike dhe ekologjike, përfshirë ristrukturimin dhe furnizimin e teknologjive, instrumentave, aparaturave, makinerive si edhe të materialeve të ndryshme. Shoqëria gjithashtu mund të realizojë monitorimet mjedisore, karakterizimin, projektimin, vënien në siguri, bonifikimin dhe rehabilitimin mjedisor të kantiereve të ndotur, përfshirë këtu thjesht për shpjegim dhe jo shterues instalimin, administrimin e kantiereve, të makinerive operatrive, të impianteve të leëvizshëm. Gjithashtu shoqëria mund të beëjë aktivitetet e mëposhtme: Prodhimin, tregtimin dhe vënien në vepër të çdo artikulli për ndërtimin me përdorim dekorativ apo industrial dhe të materialit të ndërtimit në përgjithësi si për vete ashtu edhe për llogari të të tretëve, me përfaqësim ose me porositje; Ndërtimin, furnizimin në vepër dhe mirëmbajtjen e impianteve, teknologjive, dhe sisteme të mbrojtjes kundra zjarrit, sigurisë dhe kundra ndotjes, izolimet termike dhe akustike. Tregtimin dhe shitjen e produkteve në lidhje me mbrojtjen nga zjarri, sigurinë ndotjen dhe izolimin termik dhe akustik. Shoqëria për arritjen e objektit të saj mund të bëjë të gjitha operacionet tregtare, në rrugë jo mbizotëruese dhe tërësisht ndihmëse dhe instrumentale dhe sidoqoftë duke përjashtuar grumbullimin e kursimit mes publikut dhe aktivitete të tjera të rezervuara me ligj, edhe operacione financiare dhe mobiliare, teë japë fidejusione, garanci edhe në favor të të tretëve, si edhe të marrë, vetëm për qëllimin e një investimi të qëndrueshëm dhe jo të kolokimit, si direkt ashtu edhe indirekt, pjesëmarrje në shoqëri italiane dhe të huaja me objekt të ngjashëm, analog apo të lidhur me të vetin.
Emërtime të tjera Tregtare: Ambienthesis s.p.a
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 21.11.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 48 204 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: AMBIENTHESIS S.P.A, shoqëri e së drejtës italiane, themeluar më 31.10.1990, me përfaqësues ligjor Giovanni Bozzetti. (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr. '' Themistokli Gërmenji '', P. Ambasador I, kati I-rë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.01.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani