Skip to content

Myftijan Dervishi
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-13 09:27:38
JSON

NIPT: L94210801C
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore (Dezinfektim – Dezinsektim – Deratizim-DDD) Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore të ambjenteve publike dhe private, të jashtme dhe të brendshme kundër viruseve baktereve sporeve kërpudhave dhe parazitëve të ndryshëm, brejtësve, luftimi i gjarpërinjve (deserpentizim), trajtim i barërave të këqij, pastrim, higjenizim, deodorizimi, Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë, hartim i raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, auditim mjedisorë ekspertizë për problem mjedisore, projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe, shërbime pastrami gjenerale të mirëmbajtjes dhe pastrime gjenerale, shërbime pastrimi ditore, javore, mujore, vjetore, Shërbime në turizëm, agjenci udhëtimi dhe/ose operator turistik, dhënie me qera të motorrave, makinave etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ae agency & rent in saranda
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 10/06/2019
Rrethi: Sarandë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Çështje Ligjore: I. Me date 23.09.2019, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 06.05.2020, u aktivizua veprimtaria e subjektit. Statusi u kthye ne “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore Sarande SARANDE Lagjja nr.2, rruga Abedin Dino, apartamenti nr.1, kati i pare.

Faqja Web:
www.rentinsaranda.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 13.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Punuar Nga : A.Lala