Skip to content

ELBAN ELMAZI CONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-12-25 13:52:29
JSON

NIPT: L96407204I
Administrator: Elban Elmazi
Objekti i Veprimtarisë: Karpentjer, shtrim pllakash, suvatime, lyerje, punime hidraulike, elektrike, punime hekuri, puntexho, rikonstruksione ndërtesash, finicione të ndërtesave. Gërmime dhe transport dheu.
Emërtime të tjera Tregtare: ELBAN ELMAZI CONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.02.2019
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 300 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 22.10.2019, me anë të Urdhrit Nr. 1164 Dosje, Nr. 12232 Prot, protokolluar nga QKB me nr. 13496 Prot., datë 24.10.2019 " Për Vendosjen e Sekuestros Mbi Kuotat e Debitorit ", lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “CORRECTOR” sh.p.k, u urdhërua vendosja e sekuestros mbi kuotat që zotëron debitori Elban Elmazi në subjektin “ELBAN ELMAZI CONSTRUKSION” SHPK, me NUIS (NIPT)- L96407204I, duke ndaluar disponimin ose tjetërsimin e kuotave, si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është kthimi i huasë ndaj kreditorit Banka Amerikane e Investimeve sh.a.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Lagjja 1 Maji, Rruga Sazani, Objekt Nr.111

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 26.07.2019
Statuti I shoqerise
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.11.2019
Urdher per vendosjen e sekuestros 22.10.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala