Skip to content

AULONA INVESTMENTS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-18 09:54:36
JSON

NIPT: L97209204O
Administrator: Hamet Rapaj
Objekti i Veprimtarisë: Pjesëmarrje në investimet industriale dhe tregtare, si dhe në aktivitete të ndryshme financiare, tregtare e industriale. Investimi, ndërtimi, zhvillimi dhe shfrytëzimi i veprave të ndryshme të prodhimit të energjisë nga çdo burim si dhe shitja e energjisë. Veprimtari në fushën e ndërtimit dhe të investimeve për ndërtim. Ndërtime civile, publike, kulturore, sportive, ujësjellësash e kanalizime , prodhime materialesh ndërtimi, ndërtime rrugësh etj. Ndërtim e shfrytëzim të linjave inerte dhe prodhimi i materialeve inerte. Ndërtime banesash, hotelesh, fshatra turistike. Veprimtari në fushën minerare. Projektim , ndërtim, prodhim e shfrytëzim të karrierave e gëlqerorëve. Ngritja dhe shfrytëzimi i linjave dhe reparteve për prodhime të ndryshme. Import-Eksport me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm. Blerja, shitja marrja/dhënia me qira e pasurive te paluajthshme. Marja dhe/ose dhënia e huave si dhe vendosja e hipotekave, pengjeve, barrave siguruese për të siguruar huatë e Shoqërisë ose palëve të treta. Konsulencë tregtare e marketing në fushën e industrisë, tregtisë, investimeve dhe të programeve për zhvillim. Marketingu dhe shpërndarja e prodhimeve të saj.Pjesmarrja në shoqëri ekzistuese ose që do të krijohen në të ardhmen me qëllime të njëjta apo të ngjashme. Për përmbushjen e objektivave të shoqërisë, Shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, financiare, të luajtshme e të paluajtshme që janë të përshtatshme, mund të zotërojë e të transferojë dhe të gjitha kuotat e pjesmarrjes në shoqëri, sipërmarrje, shoqata e konsorciume me aktivitet të njëjtë apo të ngjashëm.
Emërtime të tjera Tregtare: AULONA INVESTMENTS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16.09.2019
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: AULONA CONSTRUZION 2007, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar , regjistruar si person juridik me datë 29.08.2012, me NIPT L27029201I, përfaqësuar nga Hamet Rapaj me adresë :Rr.”Dush Strati “, lagjia Pavarësia nr.84, Vlorë. (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Hamet Rapaj; Klement Zotaj; AHMED WAQAS MOHSIN SHAH
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Rruga "Dush Strati", Lagjja Pavarësia, Nr.84

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.12.2019
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani