Skip to content

Çupi Construct
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-05-11 11:28:01
JSON

NIPT: L97508501M
Administrator: Shkëlqim Çupi
Objekti i Veprimtarisë: Punime restaurimi objektesh të vjetra brenda dhe jashtë vendit për vete dhe për të tretë. Gërmime dheu me punime eventuale murature e beton arme. Prishje dhe punime në tokë të gërmuar. Prodhim material ndërtimi. Ndërtime civile dhe ekonomike, rrugore, ndërtime ura dhe vepra arti, ndërtime detare, hidraulike e hidroteknike, vepra të veçanta e punime speciale. Vepra të veçanta e punime speciale. Punime restaurimi, karpentiere, punime montimi në impiantet e prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë. punime shërbimi, topogjeodezike. Ushtrimin e punëve teknike dhe profesionale në ristrukturimin, rikuperimin dhe restaurimin e ndërtesave. Ndërtesa për llogari të vet dhe për të tretë, publike dhe private, brenda dhe jashtë vendit, si ndërtesa industriale dhe civile, rrugë, ura, hekurudha, punime për sigurinë rrugore, galerive dhe të kanalizimeve. Realizimin e shpimit të tokave dhe hidroizolimit. Instalimi dhe montimi i sistemeve elektrike, video-kontrollit, zjarrfikëseve, sistemeve të ngrohjes dhe të ftohjes, dhe të antenave të televizorëve dhe atyre satelitore.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.01.2019
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë, Zejmen TRESH, Fshati Tresh, Nr Pasurie 112/292, Zonë Kadastrale 3641, Zejmen, Lezhë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (30.03.2019)
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala