Skip to content

WASTE TRADING SH.P.K.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-01-18 10:04:48
JSON

NIPT: L98018502L
Administrator: IVANO TONOLI; CARLO CORRUBOLO
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim, blerje, shitje, eksportim të lëndes së parë, lëndë dytësore, mbeturina jo të rrezikshme, mbeturina urbane, materiale inerte, mbeturina të mbledhura me pakicë, mbeturina nga punime industriale dhe artizanale, e gjitha në limitet e lejuara nga legjislacioni në fuqi. Përpunim dhe tregtim të letrës së hedhur, plastikës, drurit, mbeturina hekuri dhe jo hekuri dhe mbeturinave tekstile në përgjithësi. Aktiviteti i ndërmjetësimit pa ndalimin e përpunimit të mbetjeve dhe nënprodukteve, të mbeturinave urbane, të ngjashme me ato urbane, mbeturina speciale të rrezikshme dhe jo të rrezikshme e gjitha brenda limiteve të lejuara nga legjislacioni në fuqi. Dhënien e asistences dhe konsulences teknike profesionale, përfshire edhe atë të hartimit të mendimeve dhe studimeve tregtare, në sektoret që sipas pikave të lartpërmendura, formojne një objekt social parësor të kësaj shoqërie. Aktiviteti i asistencës, të konsulencës dhe i marketingut ambjental dhe arkeologjike që do të kryhen në favor të subjekteve juridik publik privat që ndodhen si në Shqipëri ashtu edhe në vende të tretë.
Emërtime të tjera Tregtare: WASTE TRADING SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.06.2019
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë, Lagjja Beslidhja, pasuria nr. 5/38+1-7, zona kadastrale 8632, Shkalla 1, Kati 2, Apartamenti 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik I regjistrit tregtar 21.10.2019
Statuti I shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani