Skip to content

Adi Vela
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-15 12:26:55
JSON

NIPT: L98721502B
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregetimi I te gjitha llojeve, te mallrave materialeve,automjeteve me goma e zinxhire te tipeve te ndryshme, makinerive, paisjeve te ndryshme te karakterit publik, industrial,buqesor, tregetar, kulturor, pjese kembimi, goma te ndryshme, bateri automjetesh ,tregeti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshme industrial, buqesor, materiale ndertimi, paisje elektronike, hidraulike dhe elektrike, vegla pune, vajra lubrifikant.Tregeti te paisjeve elektronike, kompjuterave, kancelari , aksesor.Tregeti materiale elektrike transfortator elektromotor.Tregetimi I tekstileve dhe veshjeve te punes.Tregetimi I sistemeve te impjanteve te ngrohjes dhe te ftohjes, impjanteve te prodhimit dhe funuzimit me energji, sistemeve automatike industrial dhe sistemeve te ndricimit.Tregetim kaseta te matesve te ujit, panele dhe konstruksione metalike.Tregeti materiale pastrimi, tregetim detergjent, tregetim mobilje.Servis makinash, tregtim tonerash dhe pajisje kompjuterike, tregtim produkte ushqimore, tregtim pajisje zyrash dhe orendi shtepiake, ene kuzhine, etj. Import-eksport mallrash, marrje me qira toka buqesore, truall , veprimtari agroturizem. Web-design , mirembajtje faqesh online.
Emërtime të tjera Tregtare: V TRADE INDUSTRIES
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 21.01.2019
Rrethi: Gjirokaster
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Tepelene, Rruga" Mustafa Matohiti",ND.1/4, Nr.apartamenti 4, Nr.pasurie 13/139+1-4, ZK.3574.

Adresa:
Gjirokaster, Tepelene, Truall, Nr Pasurie 13/51 Vol 13 Faqe 184 Zona Kadastrale 3574, Tepelene

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : L.Kanani