Skip to content

REPALTA HOLDING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-30 08:14:10
JSON

NIPT: M01313018V
Administrator: Vito Mandola
Objekti i Veprimtarisë: Import - Eksport, Ushtrimi i rregullt i konsulencës fiskale, menaxhimi dhe përpunimi i informacionit administrativ, fiskal, taksat dhe sigurimet shoqërore ; kurse trajnimi në cështjet ekonomike, teknologji e informacionit, sigurimi dhe menaxhimi finanaciar për bizneset; Kompania për qëllime të realizimit të objektit të veprimtarisë së saj do të ndjekë aktivitetet në vijim ; ushtrimin e funksioneve të "kujdestarit" të garantuesit, pra me të drejtën dhe detyrimin për të administruar , menaxhuar ose disponuar pasurinë ose të drejtat të vendosura nën kontrollin e saj dhe / për të cilat ajo u bë pronar, sipas kushteve të garancisë dhe dispozitave të vecanta të vendosura me ligj, të aplikueshme përvec aksioneve ose letrave me vlerë të korporatave të kompanive të huaja " tashmë " të administruara nga shoqëria ; punësimin e rojes ose kujdestarit të garancisë , kudo që është themeluar , ushtrimin në përputhje me dispozitat e garancisë të themeluar nga dispozitat ligjore në fuqi dhe të cilat, nuk janë garanci që administrohen dhe menaxhohen nga kompania , të cilës i është dhënë titulli i pronësisë. Import - Eksport. Ushtrimin të cdo veprimtarie të ligjshme , të lejueshme për formën e shoqërisë e cila nuk ndalohet me ligj { sipas nenit 7 të Ligjit tregtar nr. 9901, dt. 14.04.08}.
Emërtime të tjera Tregtare: REPALTA HOLDING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/01/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 122 170 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 1000000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 29.03.2022
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Bulevardi Gjergj Fishta, Godina e Biznesit Alpas Center, Zyra nr 9, Kati 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.03.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja