Skip to content

H.INNOVATECH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-30 07:58:15
JSON

NIPT: M01313030R
Administrator: Paolo Amico
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndërtim, shitje, import, eksport, instalim, montim,konsulencë, mirëmbajtje dhe asistencë teknike për impiantet teknologjike të posacëm si: Impiante termike ajrimi dhe kondicionimi, impiante gazi, higjenë, hidrosanitare, kuzhina dhe lavanderi, impiante elektrike civile dhe industriale,telefonie, radiotelefonike, televizive dhe te ngjashëm dhe gjithcka tjetër lidhur me sektorin e telekomunikacioneve dhe përkthime simultante, impiante citofonike, elektronike, elektro-siguri, kontroll dhe antivjedhje, kundër zjarrit,televizive edhe me qark të mbyllur dhe telematik, impiante elektronike origjinale për kërkim dhe prodhim në fushën teknike-shkencore, menaxheriale dhe organizative si dhe për automatizimin e proceseve dhe për perpunim automatik të informacionit, duke inkorporuar aparaturat, impiante ashensori, shkalla lëvizëse dhe transportues në përgjithësi, impiante pneumatike, sigurie, mirëmbajtja e tyre. Furnizim dhe instalim i llambave me kursim energjetik, prodhimi i softëareve. Gjetja dhe realizimi i zgjidhjeve teknologjike të reja në sektorin energjetik, suporti në instalimin e aparaturave teknologjike të kategorisë 0G11 dhe 0S30, konsultimi në fushën energjetike, koordinimi, menaxhimi, asistencë teknike, tregtare dhe promocionale edhe në formën e filialit tregtar(franshizë). Shitblerje dhe menaxhimi i pasurive të luajshme e të paluajtshme në territorin shqiptar dhe jashtë tij, aktivitet import-eksport etj. Blerje dhe shitje ndërtimi dhe administrimi i strukturave turistike-hoteliere, ndërtimi i ndërtesave të ndryshme industriale, socio-kulturore, civile dhe jo-civile, ndërtimi i infrastrukturës, ndërtimi i apartamenteve dhe vilave të banimit, kanalizimeve dhe furnizimit me ujë, rrugëve, materialeve të ndërtimit, rinovimit të ndërtesave dhe rindeërtimi i ndërtesave eksporti civil dhe jo civil i makinerive të ndërtimit dhe të gjitha produkteve sipas aktivitetit të ndërtimit. Prodhimi i energjisë elektrike dhe energjisë në përgjithësi, tregtia me energji elektrike dhe energji në përgjithësi, tregtimi i produkteve të energjisë, blerja e certifikatave të energjise sic jane certifikatat e gjelberta, certifikatat e bardha dhe të ngjashme; shërbime për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e impianteve me koncesion, prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë përmes kompanive të shërbimit të energjisë. Ekzekutimi i kontratave për veprimtarinë e lartpërmendur, përfshirë furnizimin e shërbimeve, prodhimin e marketingut dhe shitjen e energjisë në format e ndryshme të tij, certifikatat e energjisë dhe shërbimet e integruara në fushën e energjisë për kursimet dhe në emër të palëve të treta optimizimi (menaxhimi i energjisë); Cdo operacion komercial, operacione në lidhje me pronësinë dhe hipotekat e luajtshme dhe të paluajtshme në lidhje me transaksionet financiare dhe kreditë, japin garanci për palët e treta, si dhe për të blerë dhe shitur ose marrë me qira degën e biznesit të sipërmarrjes, si dhe të marrin pjesë në kompani, subjekte, konzorcione, të themeluara ose të krijuara , duke pasur të njëjtin objekt ose funksion të ngjashëm funksional për të arritur objektivat e kompanisë. Investimet në ndërtim, blerje, administrim, tregun e pasurive të paluajtshme, aktivitete me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, "Pasuri të paluajtshme". Tregtia, shitja, import-eksporti i produkteve, materialeve të ndërtimit dhe makinerive të ndryshme thelbësore për ushtrimin e veprimtarisë. Ushtrimi i biznesit në Shqipëri dhe jashtë saj, në përputhje me legjislacionin.
Emërtime të tjera Tregtare: H.INNOVATECH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/01/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" kati 2, Nr. 26

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.03.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja