Skip to content

Kamping Pa Emer ( Guri i Lëmuar)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-31 10:36:33
JSON

NIPT: M01314014R
Administrator: Leonard Peposhi
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarise së shoqërisë do të jetë i përqendruar në fushën e turizmit, duke përfshirë kryesisht por pa u kufizuar në ndërtim shtëpiza druri, bar - restorant dhe kamping veror sezonal.
Emërtime të tjera Tregtare: Kamping Pa Emer ( Guri i Lëmuar)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/01/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 23.05.2020 ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II.Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 23.06.2020 ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Pezulluar" ne "Aktiv".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Dervish Hima", Hyrja nr.1, Apartamenti nr.34

Adresa:
Rrogozhine, Kryevidh, Fshati Domen, zona kadastrale nr.1512, pasuria nr.96/124

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.03.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate dhurimi kuote date 25.06.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra Performances sipas natyres 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 737 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 251 715,00
Punuar Nga : A.Baja