Skip to content

M.B.T
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-30 13:30:39
JSON

NIPT: M01314047Q
Administrator: FRANCESCO FELICI
Objekti i Veprimtarisë: 1.Ndërtimi, instalimi, mirëmbajtja, shitja me shumicë dhe pakicë, importimi i sistemeve dhe instalimeve: elektrike, hidraulike, civile dhe industriale, të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike, ngrohjes, kondicionimit, ftohjes dhe e energjisë alternative, objekteve të transportit.2.Tregtimin me pakicë dhe me shumice të materialeve hidraulike dhe termike,projketimin ndërtimin, instalimin,montimin si dhe mirëmbajtjen dhe riparimin e impianteve të ajrit të kondicionuar, ngrohjes termo-teknike dhe impianteve të gazit, impianteve elektrike, si dhe tregtimin, importimin dhe eksportet përkatëse.3.Prodhimin e energjisë elektrike dhe energjisë në përgjithësi, tregtimin e energjisë elektrike dhe energjise në përgjithësi , marketingun e produkteve të energjisë, shitblerjen e titujve të energjisë të tilla si certifikata të gjelbra, certifikatat e bardha dhe të tjera si këto; shërbimet për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e impianteve me koncesion, prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë përmes shoqërive të shërbimit në fushën e energjisë.4.Ekzekutimin e kontratave për aktivitetet e mësipërme, duke përfshirë ofrimin e shërbimeve, prodhimin marketing dhe shitjen për llogari të vet ose për llogarinë e të tretëve të energjisë në format e saj të ndryshme, të titujve të energjisë dhe të shërbimeve të integruara në fushën e energjisë për qëllim kursimin dhe optimizimin (menaxhimin e energjisë);5.Në funksion të qëllimeve të saj shoqëria mund të hyjë në tregje të ndryshme, dhe operacione të ndryshme, të zotërojë të mira materiale dhe prona të patundshme si dhe të bashkpunojnë me të tjera shoqëri tregtare.6.Shitjen me pakicë dhe me shumicë të bojrave, pajisjeve për punime me dorë , materialeve hidrosanitare dhe termo sanitare, materialeve të ndryshme për ndërtimin (të tilla si dysheme veshje muri) dhe pajisjet e lidhura, në vecanti materiale qeramike, mobilie për banjo, rubinet dhe hidrosanitare, pajisje elektronike të telefonisë dhe telekomunikacionit.7.Cdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe hipotekore që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente , konsorciume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kane objekt të njejtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funkional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë.8.Konsulencë të përgjithshme.9.Blerje , shitje, dhënie me qira të autoveturave.10.Blerje, shitje, madje edhe fraksionimi, ristrukturimi dhe projektim, të gjitha aktivitetet e vlerësimit të pasurive të patundshme në përgjithësi, si urbane edhe rustike, për përdorim tregtar, industrial, rezidencial dhe zyra, dhe ekspertizat e vlerësimet e tyre, dhënia me qira dhe menaxhimin i pasurive të paluajtshme.11. Realizimi i Punimeve të ndërtimit në përgjithësi, punime të rrugëve përfshirë gërmimet, shkatërrimet, ndërtimi i ujesjëllësave, kanalizimeve dhe teë ngjashme me to.12.Investimi në tregun e ndërtimit, blerje, administrim, shitje të pasurive të paluajtshme Real Estate.13.Tregtim me shumicë dhe pakicëe, Import -eksport të produkteve, materialeve të ndërtimit dhe makinerive të ndryshme të domosdoshme për ushtrimin e aktivitetit përfshirë produktet bujqësore dhe ushqimore në tërësi.14. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashtë Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin.15.Cdo aktivitet tjetër të lidhur me aktivitetin kryesor .Për të gjitha aktivitetet që kërkojnë licenca të vecanta shoqëria do të angazhohet që tani për të plotësuar kërkesat e ligjeve të posacme.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/01/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Qendra e biznesit, Kullat Binjake, kati 2, Nr 26

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.03.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja