Skip to content

LeC Consulting
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-30 09:02:31
JSON

NIPT: M01314057A
Administrator: Emarilda Vata; Cesare Di Giambattista
Objekti i Veprimtarisë: Analizën dhe përpunimin e automatizimit të të dhënave, për qëllime administrative, kontabël dhe statistikore, realizimin e kërkimeve të tregut, aktivitetin, grafikën, realizimin e produkteve dhe shërbimeve me përmbajtje të lartë teknologjike për llogari të të tretëve, realizimi, zhvillimin, mirëmbajtja dhe implementimi i proçedurave informatike (software), menaxhimi administrativ i pasurive të patundshme dhe ambienteve të përbashkëta të pallateve. Instalimi i produkteve të përmendura më sipër. Realizimi dhe mirëmbajtja e të gjitha impianteve teknologjike. Shoqëria mund të bëjë të gjitha aktivitetet, tregtare dhe financiare, si mobiliare ashtu edhe imobiliare të nevojshme ose të dobishme për arritjen e objektit të shoqërisë, ajo mund të marrë pjesë në gara tenderi të shpallura nga privatë, shoqëri dhe ente publike ose private për punime që kanë të bëjnë me objektin e shoqërisë. Shoqeria mund të bëjë të gjitha operacionet mobiliare, imobiliare dhe financiare që kanë lidhje me objektin e shoqërisë, përfshirë këtu, thjesht si shembull, lidhjen e kontratave të kredisë me institutet e kredisë të autorizuara me ligj si edhe me shoqëri dhe firma private.
Emërtime të tjera Tregtare: LeC Consulting
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/01/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femer; Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga" Shyqyri Bërxolli", Residencë ''Inter-Cosat'', Njësia Nr.10, shkalla B

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.03.2022
Statuti i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 23.09.2020
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja