Skip to content

We Translate Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-31 13:52:10
JSON

NIPT: M01316054J
Administrator: Ilira Elbasani; Elda Bylyku
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e përkthimit dhe të interpretimit, nga gjuha shqipe drejt gjuhëve të huaja dhe anasjelltas si dhe nga një gjuhe e huaj në një tjetër gjuhe të huaj; ofrim shërbim përkthimi për të gjitha gjuhët simultan, interpretim konsekutiv. Konsulenca të ndryshme në fushën e menaxhimit të proceseve të përkthimit dhe të lokalizimit; për njohjen, përdorimin e programeve kompjuterike të përkthimit, të bazave të të dhënave, të mirëmbajtjes dhe suportit, të lejeve dhe licencave të tyre. Redaktimi, printimi dhe shërbime gjuhësore të materialeve të shkruar; transkriptimi, titrimi, dublimi, incizimi, regjistrimi i materialeve me përmbajtje audio dhe video. Organizimi i ceremonive, seminareve, konferencave, panaireve, ekspozitave në bashkëpunim dhe koordinim me shërbime mbështetëse, si p.sh. hotele, qendra biznesi, shërbime kateringu, shërbime marketingu etj.; studio grafike dhe printimi, etj.; marrja dhe dhënia me qira e sistemeve dhe pajisjeve teknike për interpretim, audio dhe video; Kurse dhe trajnime të formimit profesional për përkthyes, redaktues, interpret dhe specialiste gjuhësore. Shërbim këshillimi tregtar, zhvillim biznesi në vend, rajon dhe treg ndërkombëtar, këshillim ligjor, mediatore, ofrim konsulence në studime fizibiliteti me kërkesë sipas specifikave të fushes së aplikimit. Veprimtari në fushën e marketingut, mësim-dhënie, dhënie cerfikatash për programe kompjuterike në fushën e përkthimit." Përvec aktiviteteve të parashikuara më lart, në veprimtarine e Shoqërisë do të përfshihet çdo veprimtari që lidhet me aktivitetin e Shoqerise dhe që nuk ndalohet nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: We Translate Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/01/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femra
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Vaso Pasha", Nr. 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.03.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 17.01.2020
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 25.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Performances sipas natyres 2020
Pasqyra e Pozicionit Financiar 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -873 232,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:9 642 817,00
Punuar Nga : A.Baja