Skip to content

BUNAC ITALIANA -AGRICOLTURE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-01 08:32:58
JSON

NIPT: M01316514L
Administrator: Carlo Di Fazio
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në fushat e : Tregti me pakicë dhe shumicë e plehrave kimike dhe pesticideve, farave dhe fidanëve , produkteve për bujqësi. Import -eksport te për nevojat e shoqërisëdhe për të tretë , tregtim të makinerive dhe artikujve teknikë për bujqësi, kopshtari, ushqim për kafshë dhe pajisje të ndryshme industriale për qëllim bujqësor .
Emërtime të tjera Tregtare: BUNAC ITALIANA -AGRICOLTURE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/01/2020
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “AGRI POINT S.R.L.” shoqeri me pergjegjesi te kufizuar Italiane , e themeluar ne Latina me adrese S S 148 Pontina KM 96, 500-04019, Terracina dhe NIPT 02389360591 me perfaqesues ligjor si administrator e kesaj shoqerie te huaj Carlo Di Fazio. ( Sipas Kontrates se Shitblerjes se Kuotave date 17.01.2020)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.5.A.3 - Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)
II.5.B.3 - Tregtim me pakicë të plehrave kimike me rrezikshmëri
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, "Lagjja numër 9 ",Rruga " A.Goga " , pallati 140 , kati 3-të i banimit , apartamenti nr 27

Adresa:
Divjake, Lagjja nr.3,rruga 20 Janari,godina me numer pasurie 430/90,zona kadastrale 1492.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 17.01.2020
Kontrate shitblerje kuote date 17.01.2020
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 23.06.2020
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja