Skip to content

ALBIH EGYPT GERMAN TRADE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-05 09:58:15
JSON

NIPT: M01323507R
Administrator: Islam Elsayed Moussa Bih
Objekti i Veprimtarisë: Punime ne fushen e ndertimit. Aktivitetet per persona ose ne emer te te treteve Call-Center, qender te sherbimeve te telekomunikacionit; Sherbime Telefonie te te gjitha llojeve; Shitje dhe sherbime te telekomunikacionit me vlere te shtuar; komunikim te pergjithshem Sherbimesh - Web Sherbime Prodhimi, ECommerce; Qendra te inf ormacionit nepermjet telefonit ose mjeteve te tjera audio dhe telematikes; Audiotel dhe sherbime interneti; sherbimet e qendres komunikimit; sherbime te asistences ndaj klientit; marketingut telefonit dhe Teleselling; Web Call Center; Sekretari virtuale, axhenda dhe takime per rrjetin e shitjeve; Ofrimi i sherbimeve ne industrine e Chart-Publishing Elektronike, Advertising Editorial Teknologjia e informacionit dhe telematike Menaxhimi dhe prodhimi i fushatave te reklamave dhe marketingut. Marketing dhe prodhimin e produkteve dhe sherbimeve ne fushen e shkencave kompjuterike dhe ne fushen e perpunimit te te dhenave, programet njoftimet, studime dhe projekte ne kete fushe, Agjent ose perfaqesues per te tjeret. Shoqeria do te prodhoje dhe te tregtoje 2 software dhe /ose hardware; Pastrimi dhe higjiena e brendsheme dhe e jashteme e ndertesave fushave e gjelbera dhe mjeteve te transportit; Aktivitet i logjistikes, per transportin dhe levizjen e mallrave; Sherbime ne porte, roje te sigurise pa mjete te armatosura. Me qellim te arritjes se objekti te veprimtarise. Shoqeria mund te kryej te gjitha aktivitetet e letrave me vlere, pasurive te patundshme, tregtare, industriale, financiare dhe bankare qe do te konsiderohen te nevojshme ose te pershtatshme per arritjen e objektivave te shoqerise, duke perfshire blerjen dhe shitjen e pasurive te patundshme, pasurive te huave dhe hipotekave, sigurimin e garancive personale apo reale per edhe ne favor te trete, pjesemarrje dhe interosa ne kompani dhe institucione te tjera me interes publik dhe analoge ose te lidhura me objektin e veprimtarise se kompanise. Te gjitha keto joprofesionale, jo-mbizoteruese dhe jo per publikun, dhe ne cdo rast, ne respektimin e plote te rregullave dhe te ligjeve ne fuqi. Megjithate jane te perjashtuara nga objekti i veprimtarise te gjitha aktivitetet e ndaluara me ligj per shoqerine dhe personat e lidhur me te ,veprimtari te vecanta te zoteruara nga shoqeria. Shoqeria gjithashtu mund te kryeje cdo veprimtari tjeter te cilat jane te nevojshme ose te dobishme per qellimin e objektit te Shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBIH EGYPT GERMAN TRADE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/01/2020
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Egjipt
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Rruga "Deshmoret", Lagjia Nr.4, Godina me Xhama, afer Kaburant "Alpet", Zyra 68 nr.Pronesie 6/62, zona kadastrale 8514

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 24.01.2020
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 19.02.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja