Skip to content

AL HADDAD CONCRETE REPAIRS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-07 11:00:28
JSON

NIPT: M01331009U
Administrator: Mohamed Sela Bokary Bagake Abobakrey; Abdelhamid Abdelhamid Ali Elhadad
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e punimeve të forcimit të strukturave mbajtëse të objekteve shumëkatëshe riparime i strukturave të bentonit ne ndërtesat një apo shumëkatëshe; Disenjim strukturor i ndërtesave një apo shumëkatëshe; Kryerje e punimeve të brendshme të ndërtesave një apo shumëkatëshe. Shoqëria, për të mirë të përmbushjes së objektit social të saj veprimtërisë së saj, mund të ushtrojë të gjitha aktivitetet e tjera tregtare, industriale, financiare, në fiishën e riparimeve dhe meremetimeve të ndërtimit të pasurive të paluajtshme, që mund të jenë të nevojshme ose të dobishme për realizimin e aktiviteteve të shoqërisë, pjesmarrja në shoqëri të tjera me objekt të ngjashëm të veprimatrisë që lidhen ose të lidhura me të tyre, drejtpërdrejtë ose tërthorazi, si në Shqipëri dhe jashtë saj, si dhe të lëshojnë garanci dhe garancitë për të tretë.
Emërtime të tjera Tregtare: AL HADDAD CONCRETE REPAIRS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/01/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Egjipt
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga" Migjeni", Pallati 298/216, Hyrja 4, Apartamenti 19.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.04.2022
Statuti i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 30.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2020
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja