Skip to content

Aspero traiding
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-20 07:15:21
JSON

NIPT: M01407018R
Administrator: Rafaela Pitika
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt: Analizën dhe përpunimin e automatizimit të të dhënave, për qëllime administrative, kontabël dhe statistikore. Realizimin e kërkimeve të tregut, aktivitetin, grafikën, realizimin e produkteve dhe shërbimeve me përmbajtje të lartë teknologjike për llogari të të tretëve, realizimi, zhvillimin, mirëmbajtja dhe implementimi i procedurave informatike (software), menaxhimi administrativ i pasurive të patundshme dhe ambienteve të përbashkëta të pallateve. Instalimi i produkteve të përmendura më sipër. Realizimi dhe mirëmbajtja e të gjitha impianteve teknologjike. Shoqëria mund të bëjë të gjitha aktivitetet, tregtare dhe financiare, si mobiliare ashtu edhe imobiliare të nevojshme ose të dobishme për arritjen e objektit të shoqërisë, ajo mund të marrë pjesë në gara tenderi të shpallura nga privatë, Shoqeri dhe ente publike ose privatë për punime që kanë të bëjnë me objektin e shoqërisë. Shoqëria mund të bëjë të gjitha operacionet mobiliare, imobiliare dhe financiare që kanë lidhje me objektin e shoqërisë, përfshirë këtu, thjeshtë si shembull, lidhjen e kontratave të kredisë me institutet e kredisë të autorizuara me ligj si edhe me shoqëri dhe firma private.
Emërtime të tjera Tregtare: Aspero traiding
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/02/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 20.08.2021 ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, Zona Kadastrale 8360, Galeria Kati i dyte

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.04.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 10.07.2020
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 10.06.2021
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 10.06.2021
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 20.07.2021
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 20.07.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja