Skip to content

Innovative Recycling Solutions
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-20 14:42:39
JSON

NIPT: M01412017L
Administrator: Feizi Baradaran Rafat
Objekti i Veprimtarisë: Rritje krimbave dhe insekteve të ndryshme për riciklimin e mbeturinave organike. Riciklim mbeturinash të cdo lloji, sidomos mbeturina organike. Konsultim, projektim, ndërtim dhe shfrytëzim i impianteve për riciklimin e mbetjeve organike ndërmjet krimbave, insekteve dhe kafshëve të ndryshme për prodhimin e "humusit" dhe krimbave si ushqim për kafshë të ndryshme. Pastrim dhe përpunim të mbeturinave të thertoreve Pastrim i ambienteve publike, industriale, dhe private si dhe rurale, blektorale, tregjet e frutave/perimeve, industriet të përpunimit teë ushqimeve, restorantave, hoteleritë, etj. Prodhime industriale të ushqimit për kafshë të ndryshme si derri, pula, peshku, qeni, mace, etj. Projektim, ndërtim dhe shfrytëzim i impianteve për prodhimin e krimbave si ushqim për njerez. Konsultim, projektim, ndërtim dhe pastrimin e mbeturinave dhe plehut të kafshëve si derrat, lopët, pulave, etj. Gjelbërim i ambienteve publike, dhe private. Konsultim, projektim, ndërtim, prodhim dhe shfrytëzim i impianteve të biogazit ndërmjet riciklimin dhe perpunimi i mbetjeve urbane, industriale dhe prodhimi i ngrohjes dhe energjisë termike, elektrike etj. Grumbulimi dhe riciklimi i plastikës, qelqit, letër dhe kartonit, metaleve, materialeve të ndertimit, gomave, baterite, mbeturina elektronike, etj. Konsultimi, projektimi dhe pastrami landfilave dhe ambjenteve të ndotura. Prodhim i qymyr drurit edhe për prodhimin e „terra preta". Import-Eksport i të gjitha llojeve të mallrave, të lëndëve të para, të makinerive, etj. Ndërmjetësime në fusha të ndryshme, si punësime brenda dhe jashtë shtetit, naftë dhe nënprodukte të naftes, tregtisë së mallrave ushqimore dhe të tjera, fason, etj. Konsultime dhe ndërmjetësime në fusha të ndryshme si tregti, bujqësi, blektori, etj. Import, eksport, tregtim, rritje dhe përpunim e pulave dhe produkteve të pularise. Import, eksport, tregtim, rritje dhe përpunimin e peshkut dhe produkteve të detit. Import, eksport, tregtim, rritje dhe përpunimin e derrave dhe nënprodukteve të derrit. Import, eksport, tregtim, rritje dhe përpunim e bretkosave, kërmijëve, breshkave, goackave të detit, karkalec deti, midhjeve dhe nënprodukteve të tyre. Import, eksport, rritje, tregtim e prodhimi i luleve dhe bimeve dekorative. Import, eksport, tregtim, mbjelljen, rritjen dhe përpunimin, e të gjitha produkteve bujqësore dhe blektorale, të freskëta ose përpunuara. Import, eksport, tregtim, mbjelljen, rritjen dhe përpunimin e kërpudhave. Investime, blerje, ndërtim ose marrje e dhënie me qira të serave, toka bujqësore, frutore, kullota, stalla për blektorine, etj. Import, eksport, tregtim i inputeve të ndryshme bujqësore si plehra kimike dhe organike, farna, fidanë e medikamente të ndryshme për mbrojtjen e bimëve dhe kafshëve. Import, eksport, prodhim dhe tregtim të fidaneve. Konsultim, hartim plane menaxhimi për pyjet dhe kullotat, mbrojtjen e tokave nga erozioni, pyllëzime. Agropërpunim, depozitim, ambalazhim, magazinim dhe tregtim të nënprodukteve bujqësore dhe blektorale. Makineri dhe teknologji në fushën e mekanikës bujqësore dhe agropërpunimit. Import, eksport, tregtim, mbjellja, kultivimi dhe përpunimi i bimëve aromatike, medicinale si dhe erëzave të ndryshme të freskëta dhe të thata, si dhe farave dhe teknologjisë për kulltivimin, trajtimin dhe ambalazhimin e tyre. Nxitjen dhe organizimin e të gjitha aktiviteteve që kanë të bëjnë me prodhimin dhe, tregtimin e prodhimeve bujqësore dhe blektorale. Permiresimi dhe organizimi i kultivimit të ullirit, vreshtave, pemëve frutore, etj. Konsultim, projektim, ndërtim dhe trajtim të sistemeve të kanalizimeve dhe të ujrave të zeza dhe ujësjellsave, depove të ujit, etj. Konsultim, projektim, ndërtim dhe implementim të impianteve constructed wetland". Projektime dhe Investime në sisteme të ndryshme ujitje si dhe në impiante të shfrytëzimit të mbetjeve bujqësore dhe shtazore për prodhimin e energjise së rinovueshme. Përdorimi e energjisë së rinovueshme për qëllime teknologjike në procese të ndryshme të prodhimit, magazinimit dhe tregtimit. Import, eksport, prodhim dhe tregtim mjalti dhe nënprodukteve nga kultivimi i bletëve, si dhe paisje dhe inpute të tjera. Investime në agroturizëm dhe në shërbime hotelerie dhe kateringu. Import, eksport, prodhim i drithrave për prodhim buke dhe pasticerie si dhe teknologjitë në shërbim të tyre. Import-Eksport, tregtim,grumbullim, trajtimi dhe përpunimi i nënprodukteve shtazore si lesh, lëkure, etj. Import, eksport, tregtim gurë naturale, si granit, mermer, etj. Import, eksport, tregtim, përpunim dhe prodhim e të gjithë llojeve të tekstilit
Emërtime të tjera Tregtare: Innovative Recycling Solutions
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/02/2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Vorë, Lagjja e re, rruga dytësore Vorë-Marikaj, kilomeri i parë nr. 23, 1032 Bashkia Vorë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja