Skip to content

FARMACOM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-28 12:17:07
JSON

NIPT: M01425004A
Administrator: Ertel Kërçuku
Objekti i Veprimtarisë: Mjekësorë, import, eksport, tregëtim me shumicë e pakicë, montim e riparim i aparaturave laboratorike mjekësore, etj. Invenstime, shërbime e projekte në fushën e mjekësisë e laboratorëve mjekësorë.Ndërmarja e nismave, veprimeve, aktiviteteve e pjesmarrjes në iniciativa të ndryshme konçesionare, privatizimi apo tenderimi.Gjithashtu, shoqëria mund te kryejë çdo aktivitet tjetër plotësues dhe ndihmës që ka si qëllim ofrimin e cdo shërbimi tjetër, në rast se rezultojnë të dobishme dhe /ose të nevojshme për përmbushjen e objektit kryesorë, si dhe çdo aktivitet tjetër që konsiderohet fitimprurës dhe në interes të shoqërisë pa u kufizuar në objektin e mësipërm te veprimtarisë.
Emërtime të tjera Tregtare: FARMACOM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/02/2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Hollande
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Arimo B.V.” shoqeri me pergjegjesi te kufizuar Hollandeze, e themeluar ne Amsterdam me adrese Paasheuvelweg 16, ITQ5BH dhe NIPT 63531100 me perfaqesuese ligjore si administratore e kesaj shoqerie te huaj Xhejni Zela. ( Sipas Kontrates se Shitjes se Kuotave se Shoqerise date 15.12.2021)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.8, Rruga Paralele, Ndertese Private, Zona Kadastrale Nr 2105, Nr Pasurie 1166/26-1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 07.01.2021
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 14.09.2021
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 15.12.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja