Skip to content

ADI GAZ 2020
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-05 10:23:58
JSON

NIPT: M01502502Q
Administrator: Adrian Mujali
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve dhe derivateve të tyre. Ndërtimi, marrja me qira e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etj. Transportin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve dhe derivateve të tyre me të gjithë mjetet e transportit detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive, pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etj. Tregtimi, mbushja dhe transporti i bombulave me përmasa të ndryshme të mbushura me gaz të lëngëzuar të naftës. Tregti me shumicë dhe pakicë të gazit. Hotel. Transport karburantesh për tretë. Marrja me qira e pikave të karburanteve dhe stacioneve të tregtimit me shumicë dhe pakicë të naftës benzinës dhe gazit. Tregtimi, transporti dhe mirëmbajtja e paisjeve dhe makinerive të impjanteve elektrike, mekanike dhe elektronike të aperaturave dhe pajisjeve të tregtimit të hidrokarbureve në stacionet e tregtimit me pakicë dhe shumicë të hidrokarbureve. Riparimi i të gjitha modeleve të autoboteve dhe cisternave të tregtimit dhe transportit të naftës gazit dhe benzinës.Te jape dhe te marre hua nga te trete dhe brenda grupit.
Emërtime të tjera Tregtare: ADI GAZ 2020
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/02/2020
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Adrian Mujali; Eduart Kani; Griseldi Mujali
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja nr.14, Rruga" Tirana", Objekt me nr.pasurie 1/230, Zona Kadastrale 8516

Adresa:
Durres, Xhafzota, Pejze, Objekti me nr.pasurie 56/38, zona kadastrale 2978, vol.6, fq.17

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -7 116 459,00
Punuar Nga : A.Baja