Skip to content

Amatec S.p.A Zyrë Përfaqësimi (ish "Ama SH.A. Zyre Perfaqesimi")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-09 13:22:54
JSON

NIPT: M01509023U
Administrator: Stela Vero
Objekti i Veprimtarisë: kryerjen e aktiviteteve te meposhtme: ndertimin dhe tregtimin e serbatoreve, kontejnereve dhe furnizuesve te karburanteve dhe lengjeve ne pergjithesi, kontejnerg te pajisur. gjithashtu edhe per perdorim ne banesa, serbatore per perdorime te veçanta, pajisje, impiante dhe makineri te ngjashme dhe te ndedidhura, edhe ne konteinere dhe ne pajisje me rrota, autobote dhe rimorkio te pajisur per transport, shperndarje dhe trajtim te karburanteve dhe lengjeve ne pergjithesi, gjithashtu te kompletuara me njesi transferimi, filtrimin dhe shperndarjen e ketyre lengjeve, kontejnere per ruajtjen dhe transportin e materialeve tengurladhetekolaTizuara,karburantearielerigjenepergjithesi si dhe pajisje elektromekanike dhe elektronike te lidhura me keto; instalimin, riparimin, mirernbajtjen, furriizirnin dhe veraen ne pune te impianteve dhe depozitave per karburantet dhe lengjet ne pergjithesi, perishire edhe realizimin e impianteve elektrike, mekanike (hidraulike) dhe te mbrojtjes nga zjarri, te lidhura me realizimin e ketyre impianteve; marrja me qira e mallrave tetreguar me lart; ndertimin, riparimin, mirernbajtjen dhe tregtimin e aksesoreve te mallrave te treguara me lart Ne menyre rastesore, çdo transaksion tregtar, industrial dhe financiar, me kusht qe te mos kryhet kundrejt publikut, veprimtari ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, qe do te konsiderohet i nevojshem dhe/ose i dobishem, per arritjen e qellimit te objektit te shoqerise; promovimin dhe zhvillimin e nismave me karakter shoqeror, permes veprimtarise, jo te ushtruar kundrejt publikut, te marrjes sg interesave dhe aksioneve ne shoqgri ose ente te cfaredo lloji, kombe'tare ose te huaja, te cilat kane objekt te ngjashem ose te perafert me te vetin, e ne cdo rast ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi. E gjitha ne perputhje me Dekretin Legjislativ Nr. 385/1993 dhe te Ligjit n. 1/1991, si dhe te dispozitave te tjera pasuese te ceshtjeve bankare dhe kreditore. Marrja e aksioneve qe perfshijne nje pergjegjesi te pakufizuar, duhet te vendoset nga asambleja e zakonshme e ortakeve.
Forma ligjore: Zyrë përfaqësimi
Viti i Themelimit: 04/03/2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: " AMATEC S.P.A" shoqeri aksionare Italiane , e themeluar me 02.02.1987 ne Treviso me adrese Via Torre n.16-31032, Casale sul Sile me perfaqesues ligjor si administrator e kesaj shoqerie te huaj Davide Montellato dhe sektretar i shoqerise Andrea Fortin. ( Sipas Statutit te Shoqerise )
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Bulevardi Bajram Curri, Pallati 1 Maji, Shkalla 2, Apartamenti 12

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja