Skip to content

FRONT LLC dega ne Shqiperi
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 09:20:18
JSON

NIPT: M01705013A
Administrator: Jeton Veseli
Objekti i Veprimtarisë: Tregtia me shumice e drurit, materialeve te ndertimit dhe pajisjeve hidrosanitare Sekondare: Punime montimi nga druri dhe materiale te tjera. Prodhimi i mobiljeve te tjera. Punime per veshjen e dyshemeve dhe mureve. Prodhimi i fletezave te rimesos dhe te panelave bazuar ne dru (furniri). Prodhimi i artikujve te plastikes per ndertimtari. Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjeseve te tyre. Punime suvatimi. Aktivitetet e tjera te specializuara ndertimi p.k.t. Tregtia me shumice e artikujve te tjere shtepiake. Aktivitetet e arkitektures Demolimi i objekteve. Tregtia me shumice e makinerive dhe pajisjeve. Kerkime dhe zhvillime te tjera eksperimentale ne shkencat natyrore dhe inxhinieri instalime te tjera ndertimore. Perfundimi dhe finalizimi i puneve te tjera te ndertesave. Tregtia me pakice e mobilieve, pajisjeve te ndriçimit dhe artikujve te tjere shtepiake, ne dyqane te specializuara. Prodhimi i kontejnereve nga druri. Prodhimi i produkteve te tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurese. Formesimi dhe perpunimi i qelqit te rrafshet. Prodhimi dhe perpunimi i produkteve te tjera prej qelqi, duke perfshire edhe mallrat teknike prej qelqi. Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit Punimet e kulmit (catise). Tregtia me pakice e qilimave, sixhadeve, veshjeve te mureve dhe dyshemeve, ne dyqane te specializuara. Testimi teknik dhe analizat. Aktivitetet e tjera te pastrimit. Tregtia me shumice jo e specializuar. Aktivitetet e inxhinierise dhe keshillimit teknik. Prodhimi i produkteve te tjera metalike p.k.t. Prodhimi i mobilieve te zyrave dhe dyqaneve. Lyerja dhe vendosja e xhamave. Aktivitetet e ndermjetesimit per shitjen e lendes se drurit dhe materialeve te ndertimit Tregtia me shumice e mobilieve te zyrave Riparimi i mobilieve dhe orendive shtepiake. Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produkteve ndertimore ne argjile te pjekur. Ndertimi i rrugeve dhe autostradave. Tregtia me pakice e artikujve elektronike, ngjyrave dhe xhamit, ne dyqane te specializuara. Blerja dhe shitja e patundshmerise personale. Aktivitetet e ndermjetesimit per shitjen e mobilieve, mallrave shtepiake, pjeseve elektronike dhe hekurishteve. Tregtia me shumice e mobilieve, qilimave dhe pajisjeve te ndricimit. Tregtia me shumice e porcelanit dhe artikujve te xhamit, si dhe e materialeve pastruese, etj
Emërtime të tjera Tregtare: FRONT LLC dega ne Shqiperi
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 05.05.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kosove
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: FRONT L.L.C, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës kosovare, themeluar më 09.09.2009, me seli qëndrore në Rruga”Ilaz Kodra”, Kati i Parë, Nr.10, Prishtinë/Kosovë dhe me përfaqësues ligjor Jeton Veseli. (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.146, Kt.5.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 06.07.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani