Skip to content

GEMANCO S.P.A DEGË E SHOQËRISË SË HUAJ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-08 08:21:15
JSON

NIPT: M01803006J
Administrator: Nicola Rubino
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimin industrial, tregtimin e brendshem dhe nderkombetar si dhe perpunimin e plehrave kimike per llogari te veten dhe te te treteve; ruajtjen dhe perpunimin, per llogari te veten dhe te te treteve, te ullinjve per vaj, drithera dhe bishtajore, zgjedhjen e farave dhe tregtimin e tyre; kultivimin, blerjen, shitjen dhe perpunimin e produkteve bujqesore; realizimin dhe menaxhimin e impianteve per prodhimin e energjise alternative; shitblerjen dhe ndertimin e kapanoneve, edhe per qellime qe nuk jane rreptesisht te lidhura me ato te shoqerise; marrjen dhe dhenien me qira te vinçave dhe pajisjeve ngritese dhe levizese ne pergjithesi, etj sipas statutit.
Emërtime të tjera Tregtare: GEMANCO S.P.A DEGË E SHOQËRISË SË HUAJ
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 03.06.2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 365 430 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: GEMANCO S.P.A., shoqëri e se drejtës italiane, themeluar me 22.03.1976, ne Modugno/Itali dhe me përfaqësues ligjor Luigi Fortunato. (Sipas Statutit te Shoqerise)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 23.03.2021, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë se huaj eshte i shprehur ne euro ( ne shumen 3.000.000 euro), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit date 08.09.2021.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Robert Shvarc", Pallati Niku Konstruksion, Hyrja 3, Kati 2, Ap.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.09.2021
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani