Skip to content

Adria Housing Development Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-07-17 14:01:00
JSON

NIPT: M01825009F
Administrator: Dietmar Gerd Sieber
Objekti i Veprimtarisë: Objekti paresor i biznesit te Shoqerise do te perbehet nga: Investimet, zhvillimi i projekteve, menaxhimi dhe mbikeqyrja ne fushen e te gjitha llojeve te ndertesave si hotele, shtepi pushimi, projekte strehimi, qendra tregtare, restorante, bare etj. Perfshire ketu zhvillimin e tokes si rruget, shtigjet e kembesoreve, furnizimi, zhvillimi i fushave sportive dhe argetuese dhe ndertesave perfshire fusha golfi dhe marina. Import-eksport te mallrave e artikujve te ndryshem industriale. Veprimtanri tregtare ne fushen e turizmit, hoteleri, organizim dhe kryerje te sherbimeve te agjencise per veprimtari turistike brenda dhe jashte vendit. Shoqeria do te ushtroje çdo aktivitet ndihmes ne perputhje me legjislacionin shqiptar i cili i sherben aktivitetit te saj kryesor. Blerja, shitja, shkembimi apo kalimi ne cfaredo lloj menyre tjeter te lejuar nga ligji i pasurive te paluajtshme apo te drejtave reale te lidhura me to, qofshin ekzistuese apo te ardhshme, te krijuara rishtazi apo te fituara nga te tjere, dhenia me qera, huaperdorje, uzufrukt apo kalimi ne cfaredolloj menyre tjeter te lejuar nga ligji i te drejtes posedimore te pasurive te paluajtshme apo te drejtave reale te lidhura me to. Pjesemarrja ne investime industriale tregtare, themelimi i shoqerive ne formen e join venture ose ortakeri me pale te treta. Shitja dhe blerja e kuotave/aksioneve te shoqerive te tjera, marrja ose dhenie. Shoqeria mund te ushtroje aktivitetin me pasurite e paluajtshme dhe te perfitoje permes blerjes, qiradhenies, shkembimit, zhvillimit, ndertimit, ngritjes ose prishjes, ri ngritjes, riparimit, rimodelimit, ose te bie dakord dhe te parapaguaje per sigurimin e dhe te merret me token, ndertimin, pasurite e paluajtshme dhe gjithashtu te merret me zyra, apartamente, shtepi, fabrika, magazina dhe struktura te tjera ne te gjitha llojeve dhe pasuri te te gjitha llojeve te pershkrimeve.
Emërtime të tjera Tregtare: Adria Housing Development Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24.06.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga" Ibrahim Rugova", Sky Tower, 1019, Kati 8/3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 17.07.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani