Skip to content

Boldrocchi Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-13 10:10:10
JSON

NIPT: M01825029T
Administrator: Mario Enrico Colombo
Objekti i Veprimtarisë: Instalimi i impianteve te pastrimit te tymit dhe pastrimit te ajrit.
Emërtime të tjera Tregtare: Boldrocchi Albania
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 25.06.2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 365 280 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: BOLDROCCHI, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës italiane, themeluar me 20.07.2007, me seli qendrore ne Biassono/Itali dhe me përfaqësues ligjor Massimo Paolo Eugenio Boldrocchi. (Sipas Statutit te Shoqerise)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë se huaj eshte i shprehur ne euro ( ne shumen 3.000.000 euro), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit date 13.09.2021.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga" Vaso Pasha", Nr.7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.09.2021
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 205 124,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:20 626 667,00
Punuar Nga : L.Kanani