Skip to content

WELDER PIPELINE CONTRACTOR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 09:36:56
JSON

NIPT: M01920007N
Administrator: VINCENZO RICCI
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt: - Kryerjen e akvititeteve te ndertimit te Vajgursjellesve dhe Gazsjellesve per shperndarjen e gazit per perdorime Civile dhe Industriale, Ndertimin e Impjanteve Civile dhe Industriale ne pergjithesi, perfshi punime saldimi. Mirembajtja e zakonshrne ose dhe e jashtezakonshme e tyre. Per arritjen e qellimit social ajo mund te kryeje cfaredo lloj veprimi imobiljar,mobiljar,financiar dhe tregtar, pra mund te marri pjese qofte direkt ashtu dhe indirekt, ne pjesemarrje me shoqeri te tjera ose dhe ndermarrje me te njejtin objekt ose te ngjashem me te, te caktoje hua pasive dhe aktive, edhe hipotekore, me private ose Institute kreditimi, me perjashtimin e veprimeve qe kane lidhje me mbledhjen e kursimeve.
Emërtime të tjera Tregtare: WELDER PIPELINE CONTRACTOR
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 20.07.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: WELDER PIPELINE CONTRACTOR , shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes italiane, themeluar me 08.01.2013, me seli qendrore ne Gavi/Itali dhe me perfaqesues ligjor VINCENZO RICCI . (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Qendra e Biznesit Kullat Binjake , kati 2, Tiranë Albania 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 21.08.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani