Skip to content

OBERMEYER Albania Branch Ltd-Consulting Engineers
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-11-23 15:50:42
JSON

NIPT: M02316017H
Administrator: Ioannis Kyrou
Objekti i Veprimtarisë: Objekti eshte te kontribuoje ne rishikimin e projektit, ne mbikqyrjen e projektit dhe te sherbimeve gjate kohes se periudhes se kontrollit te te metave te mundshme te projektit, duke siguruar ekspertet dhe stafin e kerkuar ne projekt. Shoqeria OBERMEYER Albania Branch Ltd do te marre persiper gjithashtu te gjitha sherbimet qe lidhen me kontrollin e buxhetin, planifikimine punimeve, kerkesat e kontratave, sigurimin e cilesise dhe kontrollin e dokumenteve.
Emërtime të tjera Tregtare: OBERMEYER Albania Branch LtdConsulting Engineers
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 16.11.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Greqi
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: OBERMEYER HELLAS, shoqeri e se drejtes greke, themeluar me 11.07.1997 dhe me perfaqesues ligjor Ioannis Kyrou. (Sipas aktit te themelimit te shoqerise)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga" Maliq Muho", Nd.28, Nr.3, Postal Code 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 23.11.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani