Skip to content

Beat Studio Zyrë Përfaqësmi
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-30 08:43:22
JSON

NIPT: M02514801T
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Marrjen dhe dhënien e mandateve të agjensisë, të përfaqësimit, të depozitimit, të delegimit, të koncesionit, për konsulencë për ndërmarrje të tjera në sektorin e këpucëve në përgjithësi, të rrobave.
Emërtime të tjera Tregtare: Beat Studio Zyrë Përfaqësmi
Forma ligjore: Zyrë përfaqësimi
Viti i Themelimit: 14/01/2020
Rrethi: Kavajë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000,00
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: BEAT STUDIO S.R.L. shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar më 27.05.2015 në Bari/Itali me kod tatimor 07765300723 dhe me përfaqësues ligjor Leonardo Ricco. (Sipas Statutit te Shoqerise)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 16.07.2021 ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kavajë, Zona Kadastrale 8551, Nr pasurie 4/367 + 2_N8II

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.03.2022
Statuti i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 16.07.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja