Skip to content

Dimensional Global Trading And Services Limited-Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 09:42:19
JSON

NIPT: M03401401V
Administrator: Devak Hitesh Patel
Objekti i Veprimtarisë: Te perfshihet ne inspektimin e te gjitha tubacioneve te shpimit, manikota shpimi, zorra, tuba, pajisjet e mirembajtjes, pajisjet e qendrueshme ndaj trysnise, te gjitha llojet e pajisjeve te mekanizmit sipas standardeve dhe politikave te duhura. Te zhvilloje biznesin si kerkues te naftes, prodhues, rafinues, transportues ne rruge tokesore, furnizim dhe tregti ne nafte dhe gaz natyror, perpunues dhe tregtues te gazit natyror te lengezuar, furnizues dhe tregtues ne nafte, vajguri, vaj diesel, karburant, vaj lubrifikues, parafine, asfalt, karbon i zi, dhe te gjitha produktet e naftes, perfshire, por jo kufizuar ne gaz industrial, shtepiak dhe per gatim. Te shtrije infrastrukture, ngreje struktura, te instaloje puse , te ndertoje rafineri, te shtroje tubacione dhe te mundesoje gjera te nevojshme apo te pershtatshme per te mundesuar dhe punuar me furnizimet e naftes dhe gazit, dhe te procesoje, shese, trajtoje dhe rafinoje keto produkte, te ndertoje anije nafte, cisterna, impiante, makineri, minatore dhe tregtues te produkteve miniere. Te zhvilloje biznesin e ndertimit dhe instalimit te te gjitha punimeve per eksplorimin e naftes dhe impiantin e prodhimit, impjanteve kimike te naftes, impianteve te gazit natyror te lengezuar, rafinerive dhe tubacioneve kryesore te ujit. Te perfshihet ne nxjerrjen, rafinimin, procesimin, nerzierjen, levizjen naftes dhe gazeve hidrokarbure, likuide dhe solide per industrine kimike dhe petrokimike te naftes, instalimi i impianteve te naftes dhe impianteve kimike te naftes, transporti dhe depozitimi i kimikateve industriale, kimikateve organike industrale baze dhe kimikateve joorganike si dhe mbledhjen, trajtimin, transportin ne rruge tokesore, shperndarjen apo shperhapjen e derdhjeve kimike dhe industrale ujore dhe ajrore si dhe te gjitha llojet e veprimtarive tregtare te lejuara nga ligji Shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: Dimensional Global Trading And Services Limited-Albania
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 01.10.2020
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Nigeri
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: DIMENSIONAL GLOBAL TRADING AND SERVICES LIMITED, shoqeri e se drejtes nigeriane, regjistruar me 30.12.2019, me numer regjistrimi 22144719-0001, me seli qendrore ne 1 Baali Street Coker Bridge Road, Coker, Lagos/Nigeri dhe me perfaqesues ligjor Idowu Adeola Olalade dhe Oyeyemi Omolara Debora. (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja Kastrioti, Rruga" Rauf Nallbani", Ndertesa ish VEFA, kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 05.10.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani