Skip to content

Jolly One
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-22 09:50:53
JSON

NIPT: M06418003M
Administrator: Sebastian Demaj
Objekti i Veprimtarisë: Hoteleri, bar restorant, real estate, shitblerje, shitje, dhënia me qira, nënqira e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, dhënia me qira e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të individëve, personave juridikë, insitucioneve shtetërore të cdo niveli, duke respektuar dispozitat e ligjit në fuqi. Agjensi udhëtimesh, rezervime udhëtimesh individuale dhe në grup, përfshirë biletat e udhëtimeve dhe akmodimin. Import - Eksport si dhe tregtim të paisjeve dhe medikamente të ndryshme mjekësore, produkte kozmetike si dhe medikamente mjekësore për ndërhyrje estetike përfshirë dhe tregtimin e tyre dhe të paisjeve përkatëse për klinika estetike. Konsulencë, menaxhim si dhe lidhje të marrëveshjeve si dhe kontratave të cdo lloji për tërheqje dhe punësim të cdo lloji stafi mjekësor, hoteleri etj dhe më gjerë. Organizim Eventesh të ndryshme, konferencash të cdo lloji si dhe të organizimeve të cdo aktiviteti publike dhe private.
Emërtime të tjera Tregtare: Jolly One
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/02/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 19.10.2020 ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Durrësit, blloku Gintash, zona kadastrale 8310, nr.pasurie 10/274, pranë Poliklinikës Mjekësore Gjermane, Laprakë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.04.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 25.02.2020
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 25.02.2020
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 25.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyrat e Pozicionit Financiar viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -96 552,00
Punuar Nga : A.Baja