Skip to content

Next Level Electric
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-16 09:59:04
JSON

NIPT: M11312034A
Administrator: Endri Luga
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport, tregti me pakice dhe shumice, sherbime, instalime, projektim dhe mirembajtje te sistemeve elektrike ne tension te ulet dhe te mesem, UPS e inverter, gjeneratore, stabilizators, ndertim linjash elektrike mbitokesore, ajrore, kabllore e nentokesore per energjine elektrike, linja fuqie dhe telekomunikacioni, nenstacione elektrike, punime elektrike civile dhe ne industri, sherbime dhe punime ne te gjitha fushat qe lidhen me prodhimin, transmetimin dhe shperndarjen e energjise duke perfshire sistemet e matjes inteligjente dhe rrjetat inteligjente te energjise, zgjidhje hardware dhe software ne sektorin e energjise e te ngjashme. Import dhe eksport, tregti me pakice dhe shumice, sherbime, instalime, projektim, krijim, integrim dhe mirembajtje te sistemeve telekomunikacion, rrjete kompjuterike dhe telefonie si dhe te lidhura me internetin, pajisje dhe aparatura elektronike ne te gjitha fushat, pajisje per zyra dhe kancelarike, informatike, sisteme wireless, pajisje kompjuterike hardware e software, faqe interneti e sherbime te tjera online e te ngjashme. Shitje, sherbime dhe instalime ne fushen e hidraulikes, mekanikes, ajrit te kondicionuar, ashensoreve, portave automatike e te ngjashme. Tregti,instalim, sherbime dhe mirembajtje te sistemeve te sigurise (sistemeve te survejimit dhe vezhgimit CCTV, akses kontroll, kunder vjedhjes, dedektimit te zjarrit, fonise, radio nderlidhjes etj.) e te ngjashme. Çdo aktivitet tjeter tregtar qe lidhet ne menyre te drejteperdrejte ose terthorazi me objektet e mesiperme te veprimtarise dhe qe eshte ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Menaxhim projektesh, nenkontraktim sherbimesh ne te gjitha fushat e siperpermendura me lart.
Emërtime të tjera Tregtare: Next Level Electric
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/01/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Siri Kodra", pallati "EISA", (ish punishtja e pastave), kati perdhe, AP-3B

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.06.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara/ A.Baja