Skip to content

CONSORZIO ATTIVITA INTEGRATE ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-25 12:41:23
JSON

NIPT: M11411013V
Administrator: Pietro Mantuano
Objekti i Veprimtarisë: a) Ushtrimin e autotransportit për llogari të vet ose për llogari të të tretëve, shërbime transporti të shpejta, duke përfshirë gjithë aktivitetet e lidhura me të në territor kombëtar dhe ndërkombëtar. Aktivitet qiradhënie makinerish dhe pajisjesh për pompimin e betonit të armuar dhe ngritje speciale për llogari të vet dhe të të tretëve. b) Qiradhënie pa shofer të autoveturave, motoçikletave, automjeteve dhe avionëve për transportimin e njerëzve dhe të mallrave, transportim mallrash me automjete, motoçikleta, me avion dhe rimorkio për përdorim privat, transportim jo i njëkohshëm i personave dhe mallrave me automjete, motoçikletë dhe rimorkio për përdorim personal. c) Transport i përzier njerëzish dhe mallrash me automjete, motoçikletë, automjete, avionë e rimorkio. d) Transporti i njerëzve dhe i mallrave si shërbim nga sheshi për publikun, me automjete, motoçikleta, avionë, rimorkio, transporti i personave dhe i mallrave si shërbim linje për publikun me automjete motorike, motoçikleta, automjete dhe avionë e rimorkio. e) Zhvillimin e aktivitetit të blerjes, shitjes, importit dhe eksportit të automjeteve, motoçikletave dhe të çdo mjeti tjetër që përdoret për qarkullim dhe të avionëve me tregtimin e pjesëve përkatëse të këmbimit. f) Kryerjen dhe marrjen në sipërmarrje, nënsipërmarrje në menaxhim vetjak, për llogari të palëve të treta, ose në koncesion nga shteti, nga ente publike dhe private, si në Itali dhe jashtë saj, të punimeve të ndërtimit, infrastrukturës, hidraulikës, bonifikimit elektrikës, detare, hekurudhës, aeroportit, arkeologjike, ujësjellësit dhe kanalizimeve, punime të tokës dhe konsolidimi i tyre, agrare, pylltarie dhe të zonave të gjelbërta publike, restaurimi i ndërtesave civile, industriale,monumentale, muratura dhe betonarme të tipit aktual dhe të veçantë, sisteme teknologjike dhe punime speciale , shenjat rrugore dhe siguria, objektet sportive, tubacionet e gazit, tubacionet e naftës, ndihma mjedisore dhe siguria në punë, ndihma për kompanitë në fushën e tenderëve, koordinimi administrativ, kryerja e praktikave tregtare dhe administrative; si edhe çdo aktivitet tjetër aksesor ose plotësues i aktiviteteve të mësipërme
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 11/02/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: “CONSORZIO ATTIVITA INTEGRATE ROMA”eshte nje shoqeri italiane me pergjegjesi te kufizuar, me numer regjistrimi 11850431005,e themeluar ne date 16.03.2021, me seli ne Rrugen “ Lorenzo da Ceri” nr. 171 CAP 00176, Rome, me kapital fillestar, 40.000.000 (dyzet mije euro), me perfaqfues ligjor, z.Andrea Marano. (Sipas Ekstraktit te Zyres se Regjistrimit te Shoqerive Tregtare, Rome,date 22/01/2021 )
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te administratorit te shoqerise, date 22.06.2021, vendosi te pezulloj aktivitetin pa afat. Statusi ishte “Aktiv” u be “Pezulluar”
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Ndre Mjeda, Rezidenca "Eagle in Flight”. Ap.20

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar, date 25/9/2021
Akt themelimi i shoqerise se huaj, date 16.03.2021
Vendimi i administratoret, date 22.06.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara