Skip to content

SAGENA PETROLI SRL ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-05 09:30:30
JSON

NIPT: M11423011T
Administrator: Salvatore D ' Alise
Objekti i Veprimtarisë: Tregëti me shumice dhe pakice me ose pa depozite, te çdo tipi dhe lloji te produkteve te naftes.
Emërtime të tjera Tregtare: SAGENA PETROLI SRL ALBANIA
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 23/02/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 215 300,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: “SAGENA PETROLI” eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, me seli ne Rome, Piazza di Campitelli, me NIPT 14655841006, e themeluar me date 09.02.2018,me kapital fillestar 10.000(dhjetemije)Euro, me perfaqsues te kompanise D’Alise Salvatore. (Sipas Ekstraktit Tregtar -Arkivi Zyrtar I CCIAA, Rome )
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali I shoqerise eshte 10.000 (dhjete mije ) euro, I konvertuar me kursin e kembimit te dates 04.10.2021 sipas BSH.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga "Arkitekt Kasemi", Pallati nr.42, 10001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 5.10.2021
Statuti i shoqerise, date 09.02.2021
Ekstrakti Tregtar i shoqerise se huaj.
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara