Skip to content

Softbalcani
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-15 12:56:41
JSON

NIPT: M11510026E
Administrator: Antonino Barcella
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillim software, perpunim te dhenash dhe sherbimet perkatese, Projektimin, realizimin ose instalimin, dhe/ose mirembajtjen e programeve kompjuterike. Duke perfshire, por pa kufizuar: programe operative dhe/ose aplikative per desktop, web, dhe/ose mobile; dhe/ose sisteme "embedded". Projektimin, realizimin, dhe mirembajtjen e sistemeve dhe/ose aparaturave informatike, te telekomunikacionit, dhe/ose dixhitale. Projektimin, realizimin, dhe/ose mirembajtjen e sistemeve te sigurise informatike, telekomunikacionit, dhe/ose mbikqyrjes. Projektimin, realizimin, dhe/ose mirembajtjen/menaxhimin, e regjistrave (baza te dhenash). Pervetesim dhe trajtim te dhenash. Duke perfshire, por pa kufizuar: realizimin dhe/ose tregtimin e te dhenave; dhe/ose ngritjen dhe menaxhimin e call center(ave). Tregtimin e produkteve software dhe hardware. Duke perfshire, por pa kufizuar, per: sistemet informatike; sistemet e telekomunikacionit; dhe/ose sistemet dhe/ose aparaturave dixhitale. Sherbim teknik dhe mbeshtetje per software dhe hardware. Sherbim telekomunikacioni. Duke perfshire, por pa kufizuar, sherbim: interneti, hostimi, mail server, dhe/ose regjistrim domaini. Sherbim marketingu.Duke perfshire, por pa kufizuar: projektim, realizim, dhe/ose menaxhim fushatash online dhe/ose offline; Sherbim keshillimi (konsulence). Duke perfshire, por pa kufizuar, keshillim per: teknologjine e informacionit dhe/ose telekomunikacionit; dhe/ose marketing online dhe/ose offline. Trajnim per software dhe hardware. Duke perfshire, por pa kufizuar, per: perdorimin e programeve dhe teknologjive informatike; perdorimin e teknologjive te telekomunikacionit; dhe/ose perdorimin e sistemeve dhe/ose aparaturave dixhitale. Veprimtari import dhe/ose export per te gjithe, disa, nje, ose asnje nga produktet dhe/ose sherbimet ne objektin e shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: Softbalcani
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 400,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
"Mine Peza", Hyrja Apartamenti N/3, Zona Kadastrale 8350, Pasuria Nr.4/6-N/3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 15.10.2021
Akt themelimi, date 09.03.2021
Statuti i shoqerise, date 09.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara