Skip to content

MEDIA LIVING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-15 14:45:02
JSON

NIPT: M11510040Q
Administrator: Ervin Vaso
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ekskluzive audio dhe/ose audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndertimin e sistemeve te telekomunikacionit dhe transmetimeve audio dhe audiovizive dhe ripeseritjen e tyre ne cdo lloji transmetimi (satelitor, tokesor, kabllor, IPTV, OTT, Internet TV) ne forme te koduar apo te pakoduar, me ane te zerit, figures,sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesve, sateliteve apo me cdo mjet tjeter. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audio dhe audiovizive ushtron dhe veprimtari ne tregtimin e aparaturave per sistemet e transmetimit dhe marrjes se valeve audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndertimin dhe shfrytezimin e rrjeteve numerike, per transmentimin satelitor, tokesor, kabllor IPTV, OTT, Internet TV me qellim ofrimin e sherbimit te transmetimit per publikun. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin, transmetimin, ritransmetimin dhe shitjen ne menyre dixhitale te produkteve dhe sherbimeve audio e video. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne krijimin e nje rrjeti audioviziv me shtrirje ne shkalle kombetare si nepermjet mbulimit direkt te territorit te Republikes se Shqiperise ashtu edhe nepermjet mbeshtetjes ne median rajonale me shperndarje nepermjet valeve si dhe via kavo. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin, tregtimin dhe shperndarjen e programeve te ndryshme audiovizive si dhe i video-audio kasetave ne formate te ndryshme, profesionale ose jo, bashkepunimin me rrjete televizive vendase dhe te huaja dhe perfaqesimin reciprok te tyre si dhe aktivitete te tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te dobishem per ushtrimin e veprimtarise audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne organizimin e aktiviteteve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike audio dhe/ose audiovizuale te cdo lloji ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne organizimin e spektakleve, shfaqjeve teatrale, sfilatave te modes, botimeve te ndryshme, produksioneve,video dhe audio, perzgjedhjeve te vidioklipeve te ndryshme nepermjet konkurseve, perzgjedhjeve te modeleve mbarekombetare, shqipfolese. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne pjesemarrjen ne aktivitete nderkombetare, qe lidhen me fushen e modes, modeleve e misseve, qe shpallen vetem nga aktiviteti i kesaj shoqerie, me qellim promovimin e vlerave te ndryshme te bukurise, kultures e historise shqiptare jashte vendit, duke u prezantuar ne keto te fundit, sic njihet vendi yne ne te tilla prezantime. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin dhe shitjen e spektakleve televizive, shfaqjeve teatrale, shfaqjeve, dokumentareve, reklamave si dhe shperndarjen e tyre ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin dhe shperndarjen e filmave artistike te metrazhit te shkurter, te mesem dhe te gjate, te filmave vizatimore, filmave publicitare dhe te programeve audio-vizuale te cdo lloji, qe prodhohen ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj; Dublimin dhe subtitrimin e filmave te huaj dhe te filmave shqiptare per vende te tjera. Ne funksion te prodhimin dhe tregtimin e botimeve te ndryshme, fletepalosjeve, shtypshkrimeve, qe pershtaten ketij objekti,agjensive turistike, hotelerive, moteleve,fshatrave turistike, si dhe agjensive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, agjensive komisionere, etj. Zhvillimin dhe ndermjetesimin e projekteve per aktivitete te ndryshme te shoqerive me aktivitet artistik, muzikor, teatral, kinematografik audio dhe/ose audiovizual te cdo lloji ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Sigurimin e projekteve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe audiovizuale dhe nenshkrimin e kontratave afatgjata per realizimin e ketyre projekteve. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndermjetesimin, nxjerrjen dhe perpunimin e materialeve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe audiovizuale te te gjitha llojeve, veprimtari, sherbime, etj. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne kontaktimin me persona fizike dhe juridike, vendas ose te huaj, per gjetjen e tregjeve te blerjes dhe shitjes per prodhimet artistike te te gjitha llojeve, te shoqerise dhe shoqerive te tjera
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rr/'Fabrika e Qelqit", Zona Kadastrale Nr. 8230, Nr. Pas. 2/63, Tirane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 15.10.2021
Statuti i shoqerise, date 02.03.2021
Akt themelimi, date 02.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara