Skip to content

AA FUTURE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-01 15:53:06
JSON

NIPT: M11601003Q
Administrator: Manjola Seferi
Objekti i Veprimtarisë: Objekt i veprimtarise se shoqerise do te jete kryerja e cdo aktiviteti tregtar te lejuar nga ligji dhe/ose pjesemarrja ne cdo veprimtari apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryeje nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e krijuar ne baze te legjislacionit shqiptar, sic mund te ndryshohet here pas here dhe ne vecanti, por pa u kufizuar ne; Te zoteroje, te administroje, te bleje, te shese, te jap me qira, te kembeje dhe ne pergjithesi te tregtoje ose te ndermjetesoje ne tregtim e cdo pasurie te luajtshme ose te paluajtshme ose edhe ne lidhje me te drejtat mbi keto pasuri. Te kryeje konsulenca, keshillime financiare apo menaxhimi ne lidhje me cdo lloj pasurie te paluajtshme. Te kryeje cdo biznes, pune ose veprimtari qe lidhet me cdo lloj pasurie te luajtshme ose te paluajtshme ne pergjithesi. Gjithashtu, shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte rezultat ose lidhet me objektivin e mesiperm, cdo aktivitet tjeter tregtar, financiar, qiraje ose hipoteke, si dhe cdo veprimtari me pasuri te luajtshme ose te paluajtshme qe mund te konsiderohet i nevojshem per ushtrimin e veprimtarise sipas objektit te shoqerise. Per ushtrim te aktivitetit te shoqerise me gjithe ndryshimet qe mund te kete shoqeria mund te hyje me marreveshje partneriteti dhe bashkepunimi me pale te trete qofshin ente publike apo private, te marre pjese ne procedura te ndryshme konkurrimi ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Te gjitha veprimtarite do te zhvillohen ne perputhje me ligjin qe rregullon ushtrimin e asaj veprimtarie. Shoqeria do te marre te gjitha licencat dhe miratimet qe mund te jene te nevojshme per zhvillimin e veprimtarive te siperpermendura sipas kerkesave te ligjit te fushes.
Emërtime të tjera Tregtare: AA FUTURE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Njesia Administrative Farke, Fshati Mullet, ZK.2735, Ndertesa A 33, Rezidenca "Long Hill", Pasuria nr.58/83

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik I Regjistrit Tregtar, date 1.11.2021
Akt themelimi, date 26.03.2021
Statuti i shoqerise,date 26.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara