Skip to content

TIRANA INK SUPPLY (ish TATTOO SUPPLY)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-02 11:58:50
JSON

NIPT: M11602041K
Administrator: Gentiana Isaku
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, dhe ne veçanti: Tregtimi me pakice dhe shumice, duke perishire te gjitha aktivitetet e importit, eksportit, aktivitet ndermjetesimi per gamen e materialeve Tattoo. Kryerjen e çdo sherbimi te nevojshem per Tattoo. Per me teper shoqeria mund te veproje si agjent/ndermjetes per kryerjen e aktiviteteve te mesiperme dhe bazuar ne diskrecionin e saj te vetem mund te kontraktoje pale te treta per kryerjen e nje pjese apo te te gjitha sherbimeve te mesiperme. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj perfshire edhe aktivitetin e ofrimit te sherbimeve, tregtimin, importimin dhe eksportimin e mallrave. Per te arritur objektin e saj, Shoqeria mund te realizoje drejtperdrejte apo ne menyre te terthorte çdo lloj pjesemarrje ne shoqeri te tjera shiptare apo te huaja, si edhe te hyje ne marredhenie kontraktore, bashkepunimi ose ortakerie me persona te trete, private ose publike, vendas ose 2 te huaj. Per me teper shoqeria mund te veproje si agjent/ndermjetes per kryerjen e aktiviteteve te mesiperme 2 dhe bazuar ne diskrecionin e saj te vetem mund te kontraktoje pale te treta per kryerjen e nje pjese apo te te gjitha sherbimeve te mesiperme. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj perfshire edhe aktivitetin e ofrimit te sherbimeve, tregtimin, importimin dhe eksportimin e mallrave. Per te arritur objektin e saj, Shoqeria mund te realizoje drejtperdrejte apo ne menyre te terthorte çdo lloj pjesemarrje ne shoqeri te tjera shiptare apo te huaja, si edhe te hyje ne marredhenie kontraktore, bashkepunimi ose ortakerie me persona te trete, private ose publike, vendas ose te huaj.
Emërtime të tjera Tregtare: TIRANA INK SUPPLY(ish TATTOO SUPPLY)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Njesia Bashkiake nr.8, Rruga e Dibres, Pallati Ani Shpk, Kati i pare, Dyqani nr.3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 2.11.2021
Akt themelimi, statut i shoqerise, date 01.04.2021
Vendimi i Ortakut te vetem, date 28.04.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara