Skip to content

MZIU KOMPANI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-09 08:41:41
JSON

NIPT: M11615501I
Administrator: Kastriot Kotica
Objekti i Veprimtarisë: Import- eksport makineri, mjete bujqësore dhe makineri të ndryshme, automjete, si dhe pjesë këmbimi e tregtim me shumicë e pakicë të tyre, import-eksport e prodhim materiale ndërtimi, si dhe tregtimin e tyre me shumicë e pakicë, import-eksport të prodhimeve bujqësore e blegtorale, si dhe tregtimin e tyre me shumicë e pakicë. Import-eksport të mallrave të ndryshme si dhe tregtimin e tyre me shumicë e pakicë. Shërbim riparimi makineri e mjete të ndryshme. Konsulencë, shërbim menaxhimi. Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e objekteve civile, turistike, shëndetësore, shoqërore, kulturore, tregtare, sportive, industriale, veshje fasada, vepra kullimi dhe infrastrukture, shërbime komunale, rrugë, ura, punime bonifikimi, etj. Projektimi i objekteve të sipërcituara, asistencë, mbikqyrje dhe ekspertizë teknike. Nxjerrjen, përpunimin e prodhim të gurit, materialeve inerte në përgjithësi. Punime bonifikimi, elektrike, hidraulike. Import-eksport të materialeve të ndryshëm. Shërbime hotelerie dhe turistike të të gjitha llojeve, bar, restorant, marrje dhe dhënie automjetesh me qera, shërbimi me qëllim promovimin dhe nxitjen e turizmit, çdo aktivitet tjetër që lidhet direkt apo indirekt me aktivitetet e lartpërmendura, shkëmbim apo çdo transaksion tregtar në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme. Agjensi imobiliare. Shoqëria sipas nevojave të aktivitetit ka të drejtën e ushtrimit të çdo aktiviteti të ligjshëm, të lejueshëm për formën e shoqërisë, e cila nuk ndalohet me ligj (sipas nenit 7 të Ligjit nr.9901, dt.14.04.08).
Emërtime të tjera Tregtare: MZIU KOMPANI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/04/2021
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KATUNDI I RI RINIA Sektor Rinia, Rruga Kotica, Zona Kadastrale 2574, Nr.Pasurie 55/66

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 9/11/2021
Akt themelimi, date 14.4.2021
Statuti i shoqerise, date 14.4.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara