Skip to content

VIVERE IN ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-09 15:27:20
JSON

NIPT: M11616021U
Administrator: Saimir Kumrija
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ushtron aktivitet konsulence tekniko-ligjore ndaj te huajve qe hyjne rregullisht ne Shqiperi per qellime kalimi tranzit, per qellime qendrimi afatshkurter, afatgjate, ose te perhershem. Shoqeria, ofron asistence per akomodimin e te huajve ne Shqiperi, asiston ne pregatitjen e dokumentacionit ne te gjitha fazat e procedurave prane instiucioneve publike apo organizmave dhe enteve private, te nevojshme per leshimin e lejeqendrimit te kategorive te ndryshme te parashikuara nga ligji. Shoqeria, ne bashkepunim me ente publike ose private apo fondacione angazhohet ne krijimin ose pershtatjen e strukturave te sherbimit me qellim krijimin e kushteve dhe ofrimin e sherbimeve te nevojshme dhe te kerkuara nga te huajt qe vijne rregullisht ne Republiken e Shqiperise, ky aktivitet perfshin por pa u kufizuar vetem ne keto: struktura sherbimi tekniko-ligjore, shtepi pushimi per te moshuar, banesa, struktura akomoduese hotelerie, resorte, struktura te sherbimit shendetesor, te promovimit dhe te organizmit te aktiviteteve kulturore, turistike, etj. Shoqeria mund te ushtroje funksione te lobingut prane institucioneve publike ose private per permiresimin e kushteve te trajtimit ligjor si dhe te kushteve ekonomike, shoqerore dhe shtendetesore te te hujave ne Shqiperi. Shoqeria mund te ushtroje cdo lloj aktiviteti tjeter te ligjshem sipas legjislacionit ne fuqi, qe mund te vije si nevoje e ushtrimit te aktivitetit te konsulences, asistences ose perfaqesimit te te huajve qe kane hyre ne menyre te ligjshme ne territorin e Republikes se Shqiperise. Per qellime te realizmit te objektit te veprimtarise te saj Shoqeria mund te bashkepunoje ose te hyje ne maredhenje kontraktore dhe sherbimi me profesioniste ose me pale te treta persona fizike ose juridike.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga "Reshit Collaku", Shkalla 4, Apartamenti 45 ne afersi te rruges Myslym Shyri prane bllokut Shallvare, Tirane, Shqiperi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik I Regjistrit Tregtar, date 9/11/2021
Akt themelimi dhe statuti, date 15.04.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara