Skip to content

LEVERATE ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-13 07:59:10
JSON

NIPT: M11616023N
Administrator: Erika Meminaj
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarise se Shoqerise ne Shqiperi eshte ofrimi i sherbimeve qe lidhen me teknologjine e informacionit.Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, operacione me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme qe konsiderohen te nevojshme ose te dobishme per permbushjen e objektit te vepritarise se saj.Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme dhe te dobishme, te lejuar nga legjislacioni ne fuqi, me qellimin e permbushjen dhe ushtrimin e objektit te saj te veprimtarise.Shoqeria mund te ofroje sherbime te tjera dhe te kryeje veprimtari te tjera me vendim te Asamblese se Pergjithshme, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.Shoqeria mund te ndryshoje objektin e veprimtarise se saj, ne cdo kohe, ne perputhje me dispozitat e Ligjit per Shoqerite Tregtare dhe ketij Statuti.
Emërtime të tjera Tregtare: LEVERATE ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Izrael; SHBA
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "Leverate Technological Trading LTD" shoqeri ekzistuese dhe e organizuar sipas ligjeve te Shtetit te Izraelit, me seli ne adrese: “Sheshet Hayamim 30, Bnei Brak, Izrael” me numer regjistrimi te shoqerise CN 514071919, perfaqsuar nga z.Ran Strauss dhe Eran Chertok –Gorodezky, ne cilësinë e përfaqësuesve te autorizuar. (Sipas Aktit te themelimit dhe Statutit te Shoqerise date 18.03.2021)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.06.2022, terhequr nga QKB date 13.06.2022, Pronar perfitues te subjektit LEVERATE ALBANIA janë :
Ran Strauss, shtetas izraelit ,lindur me 1981, pronar përfitues per 25.19% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 16-04-2021.

Simon Kukes, shtetas amerikan , lindur me 1946, pronar përfitues per 29.85% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 16-04-2021.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Lidhja e Prizrenit", Nr. 4/27+1-5, apartamenti nr. 5/hyrja 1, Tirane, Albania

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.06.2022
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise date 18.03.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 13.06.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara/L.Kanani