Skip to content

Executive Lease
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-10 08:51:14
JSON

NIPT: M11619037V
Administrator: Edison Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Dhenie me Qira te Automjeteve te tonazheve te ndryshme.Shitblerje e Automjeteve te tonazheve te ndryshme.Shitblerje e Pasurive te Patundshme.Dhenien e ndihmes dhe konsulences per njohjen dhe shfrytezimin e ofertave te tregjeve nderkombetare ne funksion te tregut te brendshem.Kryerjen e te gjithe operazioneve industriale, tregtare, mobiliare dhe imobiliare, brenda limiteve te kushteve qe mund te jene te nevojshme per permbushjen e qellimit per te cilin eshte krijuar shoqeria.Pjesemarrje ne investimet industriale dhe tregtare, si dhe ne aktivitete te ndryshme financiare, tregtare e industriale;Pjesemarrja ne shoqeri ekzistuese ose qe do te krijohen ne te ardhmen, me qellim krijimin e subjekteve ligjore, me qellime te njejta apo te ngjashme.Perfaqesimin e shoqerive te ndryshme, shqiptare dhe te huaja, qe kane objekt te njejte apo te perafert me ate te kesaj shoqerie.Shoqeria mund te kryeje te gjitha operazionet imobiliare, mobiliare, tregtare, industriale, financiare apo administrative.Ndermjetesimi (sherbimi i brokerimit) ne fushen e sigurimeve dhe risigurimeve, perfshi negociatat deri ne nenshkrimin e kontratave te sigurimit dhe risigurimit, ne emer dhe per llogari te klienteve te Shoqerise, me nje apo me shume shoqeri sigurimi e risigurimi.Sherbime Brokerimi. Te gjitha aktivitetet e lart permendura mund te zhvillohen si ne tregun tregtar kombetar edhe ne ate nderkombetar.Per realizimin e objektit dhe qellimeve te saj shoqeria mund te ndermarre cdo lloj operacioni financiar te konsideruar si te pershtatshem prej saj ne funksion te arritjes dhe zhvillimit te aktivitetit. Shoqeria mund te vendose garanci, hipotekoje ne favor te ndonje banke apo institucioni kreditues. Shoqeria mund te zhvilloje keto sherbime si direkt ashtu edhe nepermjet konsulenteve apo te treteve
Emërtime të tjera Tregtare: Executive Lease
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rr. Zonja Curre, Pasuria. Nr 3/1216-N14. Tirane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Histoik i Regjistrit Tregtar, date 10/11/2021
Statuti i shoqerise, date 14.04.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara