Skip to content

3E ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-10 12:35:32
JSON

NIPT: M11620022C
Administrator: Elvis Gjoka
Objekti i Veprimtarisë: Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike eolike dhe veprave ndihmese ne territorin e Republikes se Shqiperise, ne Bashkine Vlore, ne Zonen e Llogarase. Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha lejeve dhe licencave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cdo lloj aktiviteti te parashikuar nga ligji ne perputhje me rregullat e dispozitat ne fuqi. Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj ne baze te autorizimeve dhe/ose lejeve perkatese te leshuara nga organet kompetente te rushes. Ne kete kuader, Shoqeria "3E ENERGY" SH.P.K ka te drejte te kryeje te gjitha dhe cdo aktivitet te nevojshem per realizimin e objektit te saj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Muhamed Deliu", Linze, Tirane, Shqiperi, Pasuria Nr. 224/86+2-N7, ZK 2460

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 10.11.2021
Statuti i shoqerise, date 12.04.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara