Skip to content

E.R.A KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-11 12:37:43
JSON

NIPT: M11622003G
Administrator: Aqif Arapi
Objekti i Veprimtarisë: Karpenteri, skeleri, suvatim e pllake dhe murature.Ne fushen e ndertimit dhe shitjes se banesave te qytetareve, objekte industriale, social-kulturore, bujqesore, turistike, hoteleri, ujesjellesa, punime restaurime, punime te dheut, murature , punime betoni dhe beton arme, punime te shembjes , kompletimin me instalime te brendshme objekteve te ndertuara, marrjen dhe dhenjen me qira te pajisjeve te ndertimit, te mjeteve te transportit per ndertimin dhe tregtimin e tyre. Grumbullim, transportim dhe depozitim i dherave dhe mbetjeve te llojeve te ndryshme urbane. Germim dheu me punime eventuale murature e beton armeje, sistemime, taracime, prishje dhe punime ne toke te germuar. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime rruge, asfaltim e punime te te gjitha kategorive, ndertime dhe mirmbajtje e llojeve te ndryshme, banesa dhe godina social-kulturore. Punime per ndertimin dhe mirmbajtjen e rrugeve automobilistike dhe infrastruktures rrugore. Ndertime dhe mirmbajtje e veprave civile dhe industrial, ndertimin e ndertesave publike dhe private, stabilizimin e rreshqitjeve, punime restaurimi. Mirmbajtje e ambjenteve te gjelbra (sistemim lulishte, vepra arti dhe dekori). Shoqeria kryen cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj. Kompania gjithashtu mund të kryeje të gjitha transaksionet tregtare dhe financiare dhe të zbatoje te gjitha nismat qe lidhen me arritjen e objektivave sociale, duke perfshire te gjitha aktivitetet qe lidhen me pronen e luajtshme dhe te paluajtshme.
Emërtime të tjera Tregtare: E.R.A KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Teodor Keko, Pallat Konfort Konstruksion, Shkalla Nr. 1, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 11.11.2021
Statuti i shoqerise, date 20.04.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara