Skip to content

ERJET
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2022-01-15 08:35:01
JSON

NIPT: M11714046V
Administrator: Erjet Asllani
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash te perdorura dhe pjese kembimi. Sherbime dhe pastrime fasadash. Perpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe solucione te ndryshme . Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim dhe tregtim te veshjeve popullore si dhe atyre artistike. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Tregtim, import-eksport te pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Barna dhe materiale mjekesore dhe reagente te ndryshme. Perpunum i mbetjeve spitalore. Blerje ene guzhine dhe pajisje te tjera. Pastrimi i ujrave te bardha dhe te zeza, pastrimi i puseve te ujit etj. Blerje dhe shitje te materialeve elektronike dhe teknologjike dhe karburanteve. Tregti me pakice te artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te bardha dhe te zeza, pastrimi i puseve te ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve grafike dhe prodhime te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh me karrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne zonat portuale dhe te mjeteve detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore, si edhe pesticide Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Transport mallrash dhe udhetaresh. Sherbime turistike. Agjenci Turistike. Sherbime per udhetime ajrore, detare e tokesore, rezervime dhe pregatitje biletash. Sherbime ne fushen e Turizmit si udhetime turistike brenda dhe jashte vendit. Organizimi i udhetimeve per qellime biznezi, turne dhe pushime. Organizimi i guidave turistike Agjenci per prerjen e siguracioneve te makinave dhe produkteve te agjencive te sigurimeve. Sherbim transporti brenda dhe jashte vendit, taksi, mikrobuze, autobuze tj. Transport nderkombetare udhetaresh, agjent per trasferimin e parave ne emer dhe per llogari te nje subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj promocional.Agjenci Imobililiare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e termosanitare. Mallra industrial te lendeve te para e materialeve te ndertimit si dhe makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per automjete te llojeve dhe tonazheve te ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjenci doganore. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Autoshkolle. Sherbime Interneti. Materiale per punime serigrafie, grafike, skulpture dhe pikture. Sherbime funerali dhe mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Shtepi filmike, Kamera Red/Arri-4k,DJI Osmo.Lente fikse (Kinematografike,Canon,Arri). DII Phatom 4 pro. Blerje, tregtim ,import ,eksport dru zjarri. Blerje dru zjarri. Blerje lubrifikant dhe antifriz per automjete. Shtypshkrime te ndryshme. Blerje tonera. Blerje tonera dhe material kancelarie. Blerje sherbim printimi, banera, postera, fletepalosje, katalog, certefikata, etj. Larje dhe dezinfektim automjetesh.
Emërtime të tjera Tregtare: ERJET
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/05/2021
Rrethi: Kashar
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Fushe Mezez, rruga Agon, godina nr. 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 15.01.2022
Statuti i shoqerise, date 10.05.2021
Vendimi i ortakut te vetem, date 14.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Punuar Nga : I.Cara